50/d Kadrosundaki Araştırma Görevlilerinin Süreleri

“6111 Sayılı Af Kanunu” Yüksek Lisans Eğitimini 3 Yıl, Doktora Eğitimini de 6 yıl ile sınırlamaktadır. Bu sınırları aşan öğrenciler başarısız sayılmakta, ancak;  Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için tekrar kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.” denilmektedir.

Bilindiği gibi, 2547 sayılı kanunun 50/d maddesine göre atanmış araştırma görevlilerinin süreleri yüksek lisans için 3 yıl, doktora için 6 yıldır. Atamalar başarı durumuna göre birer yıllık dönemler halinde yapılır. Yüksek lisansta 3 yıl, doktorada 6 yıllık süreyi tamamlayanlar YÖK Yürütme Kurulunun 18.12.2012 tarihli toplantısında aldığı karara göre başarısız sayılırlar ve görevleri sona erer.