Tez Tesliminde Yapılacak İşlemler

 BEZ CİLTLİ TEZ TESLİMİ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN HAZIRLAYACAĞI BELGELER

(NOT: Aşağıda yazılmış olan hususlar 05.07.2006 tarih ve 190 sayılı Enstitü Kurulu'nun 5. maddesi ile belirlenmiştir.)

 

A-01 Mayıs 2006 tarihinden sonra tezlerini hazırlayıp bez cilt haline getiren yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tezlerini teslim ederken uyması gereken kurallar aşağıda listelendiği şekildedir.

 

1-Tezin Tamamı tek dosya halinde “pdf”  formatında 2 cd ( dosya adı Tez Veri Giriş Formu referans numarası olacak). Enstitüye teslim edilecek cd kapağı için tıklayınız 

2-Tez Veri Giriş Formu (Ulusal Tez Merkezinde online olarak doldurulup kaydedilecek ve çıktısı alınıp imzalanacak)

3-Mezun Öğrenci Bilgi Formu

4-5 adet bez ciltli tez.

cd' ler plastik korumalı kaplara konacak ve kapların üzerine aşağıdaki etiket hazırlanıp yapıştırılacak.

B-Tezin İngilizce ve Türkçe Özetini (Özet ve Summary) içeren cd’ nin ilgili anabilim dalı FBE online temsilcisine iletilmesi gerekir. Lisansüstü ilişik kesme işleminin yapılabilmesi için aşağıdaki linkte belirtilen işlemlerin yapılması gerekmektedir. Kapak için tıklayınız