Zorunlu ve Seçmeli Ders ve Fbe Kodlu Ortak Dersler Duyurusu (Tezsiz Program Hariç)

ZORUNLU VE SEÇMELİ DERS DUYURUSU

YÖK ve Üniversitemiz Senato kararlarına göre 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren derslere İLK DEFA YAZILACAK yeni öğrenciler için lisansüstü eğitim-öğretimle ilgili yeni düzenlemeler yapılmıştır. Bu kararlara göre;

1-Yüksek Lisans ve doktora öğrencileri bağlı oldukları anabilim dalından veya diğer anabilim dallarından ya da Ortak Dersler menüsünden en az 2 adet 5000 kodlu zorunlu ders alacaklardır. Diğer dersleri ise 5000 kodlu veya 7000 kodlu seçmeli derslerden alabilirler.

2- Bir öğrenci danışmanından en az 1, en fazla 3 (5000 veya 7000 kodlu) ders alabilir.

3- Yüksek lisans öğrencileri en az 1, doktora öğrencileri ise en az 2 adet İngilizce verilen ders almak zorundadır.

4- İngilizce verilen 5000 kodlu bir dersi alan öğrenci, hem zorunlu dersi ve hem de zorunlu İngilizce dersi almış sayılacaktır.

5- Doktora programındaki tüm öğrenciler ders dönemlerinde FBE 5001 kodlu Bilimsel Araştırma ve Proje Hazırlama Eğitimi (3+0 kredisiz) dersini almak zorundadır.

6- Tüm lisansüstü öğrencileri için: Yüksek Lisans 3 (6 YY) yıl , doktora 6 (12 YY) yılını dolduran öğrenciler Lisansüstü Yönetmeliği gereği 8000 ve 9000' li derslere yazılamazlar.

FBE Ortak Dersler Menüsünde yer alan 5000 kodlu derslerin haftalık ders programı ve ders yürütücüleri aşağıda verilmiştir. Bu derslere yazılacak öğrenciler programlarını buna göre yapmaları gerekir.

Ders Adı

Yürütücü

Ders Günü

Ders Saati

Yeri

FBE 5006 Advanced Statistics

Prof. Dr. Necati TÜYSÜZ

Salı

14.00-17.00

Jeoloji Mühendisliği Bilgisayar Sal.

FBE 5001 Bilimsel Araştırma ve Proje Hazırlama Eğitimi

Prof. Dr. Asım KADIOĞLU

Pazartesi -

Perşembe

13.00-16.00

Proje Koordinasyon Merkezi

FBE 5008 Scientific Artilce Writing in English 

Yrd. Doç. Dr. Ali Şükrü ÖZBAY

Perşembe

13.00-16.00

Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri Ve Edebiyatı Bölümü 2. Kat Seminer Salonu (Kırmızı Bina)

FBE 5009 Geographical Information System (GIS)

Prof. Dr. Çetin ÇÖMERT

Pazartesi

09.00-12.00

Harita Mühendisliği Y.Lisans Sın.

FBE 5007 İleri Mühendislik Matematiği

Prof. Dr. Talat Şükrü ÖZŞAHİN

Çarşamba

13.00-16.00

İnşaat Bölümü 480 nolu salon

FBE 5100 Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Prof. Dr. Cüneyt ŞEN Salı 09.00-12.00 Öğretim Üyesi Odası