Sık Sorulan Sorular

1.Hasta ve Yakınlarının Hakları

Hastalarımıza ve yakınlarına acil şifalar diler, tedaviniz için kurumumuzu tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz.

 

Hasta ve Yakınlarının Hakları

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi hasta ve yakınlarımıza Hasta Hakları Yönetmeliğine ve toplumsal etiğe uygun aşağıda açıklanan haklarınızı sağlamaktadır. Hastanemizin tüm çalışanları, haklarınızın bilincinde olup, size saygıyla hizmet sunarlar. Hastalarımıza daha iyi sağlık hizmeti sunabilmemiz için sizlerin de çalışanlarımızın uyarı ve önerilerine uymanızı bekliyoruz.

 

Haklarınız:

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi olarak size mümkün olan en iyi tedavi ve tıbbi bakım hizmetini vermeyi amaçlıyoruz. Burada hasta olarak siz;

1.              Adalet ve hakkaniyete uygun ve saygın bir sağlık hizmeti almak,

2.              Teşhis, tedavi ve tıbbi bakımınızın güncel tıbbi bilgilere uygun, kanıta dayalı ve özenle yapılmasını istemek,

3.              Hastanemizde tedavi aldığınız süre içerisinde hastalığınızla, tedavinizle ve aldığınız hizmetle ilgili tüm bilgilerin gizli kalmasını istemek,

4.              Tedavinizden sorumlu doktor ve yardımcı sağlık personelini öğrenmek,

5.              Hastalığınız hakkında anlayabileceğiniz bir şekilde bilgi edinmek için talepte bulunmak

6.              Hasta dosyanızdaki tüm bilgilere ulaşabilmek, dosya özetinizi (epikriz) istemek,

7.              Hasta güvenliğini, sağlık hizmeti sunumunu aksatmamak koşuluyla hastanemizin kuralları doğrultusunda ziyaretçi ve refakatçi bulundurmak,

8.              Teşhis ve tedavi amaçlı girişimlerle ilgili bilgi istemek, onay vermek ve sizinle ilgili kararlara katılmak,

9.              İstediğinizde tedaviyi reddetme ve/veya durdurma hakkını kullanmak,

10.           Ağrınız olursa giderilmesini istemek,

11.           Kültürel ve etnik kimlik, dini inanç, politik ve felsefi görüş ve yaşam tarzınıza saygı gösterilmesini beklemek,

12.           İnancınıza uygun şekilde ibadet ve dua etmek, moral yardım ve destek alabilmek,

13.           Teşhis ve tedavinizle ilgili farklı bir görüş almak ve konsültasyon istemek,

14.           Hastane hizmet sunumu planlamasına uygun olmak koşuluyla hekiminizi seçmek,

15.           Klinik inceleme, araştırma ve gönüllü olarak yer alabileceğiniz herhangi bir klinik araştırmaya katılmak veya reddetmek,

16.           Faturanızı gözden geçirmek ve bununla ilgili olan sorunlarınız için bir açıklama istemek,

17.           Hastanemizde yaşamış olduğunuz olumlu/olumsuz deneyimlerle ilgili veya klinik/hastane yönetimi veya sağlık personeli hakkındaki sorun ve önerilerinizi yazılı ya da sözlü olarak bildirmek,

 

18.           Şikayetlerinize veya sorularınıza cevap alabilmek haklarına sahipsiniz.

2. Hasta ve Yakınlarının Sorumlulukları

Hastanemizden hastalarımızın ve yakınlarının en iyi hizmeti alabilmeleri için hakları kadar sorumlulukları olduğunu da bilmelisiniz.

1.              Sağlığınız, mevcut durumunuz ve eski sağlık durumunuz hakkındaki bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde vermek ve tedaviye katılmayı istemek,

2.              Tedavinizi yapan sağlık çalışanlarımızın önerilerine uymak,

3.              Diyetinize uymak, servis hemşiresinin verdiği ilaçları bekletmeden almak, bu ilaçların dışında başka bir ilaç kullanmamak,

4.              Önceden beri kullandığınız başka ilaçlar varsa, bunları hekiminize bildirmek,

5.              Sağlığınızla veya planlanmış tedaviniz ile ilgili tam anlamadığınız, açıklama ihtiyacı hissettiğiniz konularda soru sormak,

6.              Tedavinizi yapan kişilere sağlığınız ve/veya durumunuzla ilgili değişiklikleri bildirmek,

7.              Tedaviyi reddetme veya tedavi planına uymamaktan kaynaklanan sorumlulukları kabul etmek,

8.              Uygulanacak tedavi ve girişimler hakkında yeterince bilgilendikten sonra karar ve onay vermek,

9.              Tedavi ve sağlık hizmet sunumuyla ilgili bütün klinik kurallara uymak,

10.           Hekimin ve diğer sağlık çalışanlarının zamanına saygı duymak ve randevularınıza uymak,

11.           Sağlık güvenceniz tarafından karşılanmayan ek ödemelerinizi veya ücretli hasta iseniz tüm ödemelerinizi zamanında yapmak,

12.           Çevrenizdekilere, diğer hastalar ve personele saygı göstermek,

13.           Hastanenin temizlik, hijyen ve güvenlik politikalarına ve kurallarına uymak,

14.           Tıbbi gereksinim ve hastane idaresinin izin verdiği haller dışında yanıcı, yakıcı, parlayıcı madde bulundurmamak ve elektrikli alet kullanmamak,

15.           Hastanemizin, ziyaretçi politikasına uymak,

16.           Odanızda ve dolabınızda koku yapan, mikrop ve böceklerin çoğalmasına neden olabilecek gıdalar saklamamak,

17.           Kişisel temizlik ve hijyeninize dikkat etmek,

18.           Hepatit gibi herhangi bir bulaşıcı hastalığın taşıyıcısı iseniz bu riski hekiminize, hemşirenize bildirmek,

19.           Odanızda ve hastanemizde kullanımınıza tahsis edilen eşyaları korumak ve zarar vermemek,

20.           İzinsiz olarak hastaneyi terk etmemek,

21.           Diğer hastaları ve sağlık çalışanlarını rahatsız etmemek, işlerini yapmalarını engellememek

22.           Sigara, alkol veya diğer kullanılması yasak maddeler kullanmamak,

23.           Silah ve silah olabilecek herhangi bir şeyi taşımamak,

24.           Refakatçilerinizi, hasta vizitleri ve tıbbi bakım sırasında yanınızda bulundurmamak,

25.           Hastanemiz çevre bilincine duyarlı olup atıklarınızı odanız ve hizmet alanlarında bulunan uygun atık kutularına atmanızı rica ederiz.

Buna göre;

Ambalaj Atık Kutularına;Her türlü ambalaj malzemesini (kağıt, plastik, cam, metal, poşet, içecek kutuları ve şişeleri vb.) atıklarınızı atınız.

Evsel Atık Kutularına;Gıda atıklarınızı, peçete, kağıt havlu ve tuvalet kağıdı atıklarınızı atınız.

 

Tıbbi Atık Kutularına;Kan, idrar ve bunlarla temas etmiş olan atıklarınızı atınız.

3.Yemek Saatleri

Yemekleriniz durumunuzun değerlendirmesini yapan hekiminizin planlamasına göre tedavi planınıza uygun;

 

Kahvaltı: 06.00-07.00,Öğle Yemeği: 11.30-13.30, Akşam Yemeği:17.00-18.00saatleri arasında verilmektedir.

4. Refakatçi Politikası

·                Hastaya refakatçi gerekip gerekmediği hastanın doktoru tarafından belirlenir.

·                Refakatçilik, bir kişiyle sınırlıdır.

·                Refakatçiler, hasta vizitleri ve tıbbi bakım sırasında hastanın yanında bulunmamalıdır.

·                Refakatçi için klinik sorumlu hemşiresi veya sekreterliklerimiz tarafından bir refakatçi kartı verilir.

·                Refakatçi hastanın bakımına sağlık çalışanlarımızın izin verdiği ölçüde yardım eder.

·                Refakatçi hastanemizin koyduğu tüm kurallara uymak zorundadır.

·                Yoğun Bakım Üniteleri, Yanık Ünitesinde ve KİT Ünitesinde refakatçi uygulaması yoktur.

·                Bu ana kurallar dışında her kliniğin kendine özel refakatçi politikası oluşturabileceği unutulmamalıdır.

·                Hastane kurallarına uymayan refakatçilerin, refakatçi kartları iptal edilir.

·                Hastanemiz çevre bilincine duyarlı olup atıklarınızı odanız ve hizmet alanlarında bulunan uygun atık kutularına atmanızı rica ederiz.

Buna göre;

-                 Ambalaj Atık Kutularına;Her türlü ambalaj malzemesini (kağıt, plastik, cam, metal, poşet, içecek kutuları ve şişeleri vb.) atıklarınızı atınız.

-                 Evsel Atık Kutularına;Gıda atıklarınızı, peçete,  kağıt havlu ve tuvalet kağıdı atıklarınızı atınız.

 

-                 Tıbbi Atık Kutularına;Kan, idrar ve bunlarla temas etmiş olan atıklarınızı atınız.

5.Ziyaretçi Politikası

Ziyaretçilerimizin,  aşağıda belirtilen kurallara uyması hastalarımız açısından önem taşımaktadır:

1.                   Hastanenin Yoğun Bakımları ve Yanık Ünitesi'ne ziyaret uygulaması yoktur. Ancak ilgili Anabilim Dallarının kendi oluşturduğu özel ziyaret politikaları olabilir; buna uyulması zorunludur.

2.                   Hasta ziyareti bir defada 2 (iki) kişi ile sınırlı olup, bu hastanın sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır.

3.                   Hasta ziyaretleri her gün saat 13.00-14.00 arasında yapılabilir.

4.                   Hastaya dışarıdan yiyecek, içecek getirilmesi kesinlikle yasaktır.

5.                   Hasta ziyaretine 13 yaşından küçük çocukların getirilmesi yasaktır.

6.                   Hastanın sağlığı açısından ziyarete temiz giysilerle gelinmesi önemlidir.

7.                   Sağlık Kuruluşları içinde sigara içilmesi yasaktır.

8.                   Ziyarete gelirken hastaya kitap, dergi, gazete, hijyenik bakım ürünleri (kolonya, kağıt peçete, kağıt havlu, kağıt mendil), çocuklara zararsız oyuncaklar dışında hediye getirilmesi yasaktır.

9.                   Anlayışınıza ve işbirliğinize şimdiden teşekkür ederiz.

10.               Hastanemiz çevre bilincine duyarlı olup atıklarınızı hizmet alanlarında bulunan uygun atık kutularına atmanızı rica ederiz.

Buna göre;

-                 Ambalaj Atık Kutularına;Her türlü ambalaj malzemesini (kağıt, plastik, cam, metal, poşet, içecek kutuları ve şişeleri vb.) atıklarınızı atınız.

-                 Evsel Atık Kutularına;Gıda atıklarınızı, peçete,  kağıt havlu ve tuvalet kağıdı atıklarınızı atınız.

 

-                 Tıbbi Atık Kutularına;Kan, idrar ve bunlarla temas etmiş olan atıklarınızı atınız.

6.Şikayet Politikası

·                Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’nde hizmet aldığınız süre içeresinde hasta ve yakınları olarak, yaşamış olduğunuz deneyimlerle veya klinik/hastane yönetimi ve sağlık personeli ile ilgili sorun ve görüşlerinizi çekinmeden anlatmak tıbbi bakım, evrak işlemleri veya yataklı kurum hizmetleri ile ilgili her türlü görüş, öneri veya şikayetlerinizi www.farabihastanesi.ktu.edu.trweb sitemizdeki iletişim sekmesinden, dilek, şikayet ve öneri kutularımızdan yazılı ya da Hasta Hakları, Halkla İlişkiler birimlerimize yazılı ya da sözlü bildirebilirsiniz.

·                Yazılı şikayetler, Hasta Hakları ve Halkla İlişkiler birimlerimizde “Hasta Görüş, Öneri ve Şikayet Formu” doldurularak yapılır.

·                Şikayetlerinize veya sorularınıza cevap alabilme hakkına sahipsiniz.

·                Şikayetlerinizin sonucu, bilgi edindirme yasasında belirtilen süre içinde Başhekimlik tarafından tarafınıza yazılı olarak bildirilir.

·                Hastanemiz yasa, yönetmelik ve yönergeler nedeni ile çözülemeyecek şikayetleri çözümü araştırılmak üzere bir üst makama iletilir.

 

·                Görüş, öneri ve şikayetleriniz, Hasta Güvenliği Ekibimizin aylık olarak yaptığı ve Hasta Güvenliği Komitemizin dört ayda bir yapmış olduğu toplantılarda değerlendirilerek hastanemizin imkanları ve yasalar doğrultusunda gerekli iyileştirme faaliyetlerinde bulunulur.

7. Güvenlik Politikası

·                Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne gelirken gereğinden fazla eşya getirmeyiniz.

·                Aracınızda değerli eşya bırakmayınız. Aracınızın kapı ve camlarının kapalı ve kilitli olduğundan emin olunuz.

·                Herhangi bir eşyanızın kaybolması/çalınması ya da sahipsiz bir eşya görülmesi halinde ilgili bölümün sorumlu hemşiresine bilgi verdiğiniz takdirde Hastane Güvenlik Görevlileri derhal bölgeye gelecektir.

·                Adınıza yazılan reçeteyi servis yetkilileri dışında hiç kimseye vermeyiniz.

·                Tanımadığınız kişilerden yardım istemeyiniz ve onların yardım tekliflerini kabul etmeyiniz.

·                Yatış için gelirken değerli eşyalarınızı (ziynet eşyası, fazla miktarda para vb.) yanınızda getirmeyiniz.

·                Eğer yanınızda değerli eşyanız varsa, odanızdan kısa süreli ayrılmanız halinde dahi ya yanınıza alınız veya refakatçi/yakınınıza teslim ediniz.

·                Eşyalarınızı odanızdaki dolaplarda muhafaza ediniz.

·                Şüpheli bir durum veya şahıs gördüğünüzde ilgili bölümün sorumlu hemşiresine bilgi veriniz.

 

·                Klinik görevlileri dışındaki kişilerin sizi yönlendirmesine inanmayınız. Böyle durumları Hastane Güvenlik Görevlilerine bildiriniz.

8.Yeşil Kartlı Hastalar Hastaneye nasıl başvurur?

Acil haller dışında devlet eğitim ve araştırma hastanesi sevki ile.

9.Randevu Alma Bilgileri

Online Randevu alma çalışmalarımız hazırlık aşamasında olup şu an için aktif değildir.

Telefonla Randevu Alma Bilgileri

Çocuk Endokrinoloji Polikliniği

5057

5435

Çocuk Gastroloji Polikliniği

5435

5057

Çocuk Hematoloji Polikliniği

5056

5366

Çocuk Nefroloji Polikliniği

5056

5366

Erişkin Endokrinoloji Polikliniği

5539

 

Erişkin Enfeksiyon Polikliniği

5893

5861

Erişkin Hematoloji Polikliniği

5539

 

Erişkin Nefroloji Polikliniği

5694

5437

Ortopedi Polikliniği

5546

5486

İlgili Polikliniğin telefon numarasından randevunuzu alabilirsiniz.

Diğer polikliniklerimizde hazırlık çalışmaları devam etmektedir.