Fiziki Yapı ve Kapasite

Farabi Hastanesi A ve B klinik bloklar ile poliklinik binasından oluşmaktadır. Binaların birbiri içerisinden geçişleri vardır. A blok 11 kattan, B blok 6 kattan, poliklinik binası ise 4 kattan oluşmaktadır. Hastane kampusu içerisinde bir adet hemşire misafirhanesi ile mülkiyeti Rektörlüğe bağlı olan ve özel sektör tarafından işletilen bir otel ve restoran, ayrıca Farabi İş Merkezi adı altında 4 adet büfe ve kantin işletmesi bulunmaktadır. 

Yaklaşık 70 000 m2’lik kapalı alana sahip olan hastanemizde 800 yatak ve üçünce derece 80 yoğun bakım yatağımız mevcuttur. Yıllar içinde hizmet sayılarımızdaki gelişmeyi gösteren rakamlar altta verilmiştir:

 

 YATAK SAYISI

İç Hastalıkları:

 88   

Kadın Hastalıkları ve Doğum:

41   

Beyin Cerrahi:

68   

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları:

 42   

Cildiye:

8   

Nöroloji:

29   

Enfeksiyon Hastalıları:

13   

Onkoloji:

25   

Çocuk Cerrahisi:

 20   

Kalp Damar Cerrahisi:

26   

Göğüs Hastalıkları:

 27   

Genel Cerrahi:

62   

Çocuk Hastalıkları:

101   

Göz Hastalıkları:

23   

Ortopedi ve Travmatolojisi:

44   

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon:

20   

Üroloji:

34   

Ruh Sağlığı:

18   

Göğüs Cerrahisi:

14   

Kardiyoloji:

33   

Plastik Cerrahi:

17   

Acil Muayene:

  -     

Diğer (Diş Poliklinikleri Hariç):

26   

TOPLAM:

779   

 

800