Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu - 6

15 Şubat 2017 Çarşamba
 

CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ SEMPOZYUMU-VI  DAVET

 

Cerrahi Dumanı Kontrol Et, Güvenliği Koru
  “Kaliteli ve sağlıklı bir yaşam için, hassas dokunuş”

            Saygıdeğer öğretim üyeleri, sevgili  meslektaşlarım,

          15 Şubat Çarşamba günü VI.sını gerçekleştireceğimiz Cerrahi ve Ameliyathane   Hemşireliği Sempozyumumda  sizleri  aramızda görmekten  onur duyarız.

Cerrahi ve ameliyathane hemşirelerinin, sağlık disiplinlerinin iletişimi, işbirliği, sosyal dayanışması, yasal haklarının, global gelişmeler ve bilimsel bilgilere dayanarak uygulama alanında bütünleştirilmesi, cerrahi ve ameliyathane hemşireliği ile ilgili araştırma geliştirme çalışmalarının arttırılması gibi hedeflerle şubat ayında bu sempozyumu gerçekleştirmekteyiz.

Avrupa Cerrahi  ve Ameliyathane Hemşireliği Derneği EORNA bu amaçla her yıl bir tema belirler ve bu konu ile ilgili uygulama  sahasında yaşanana sorunların çözümüne  ilişkin   çalışmalar gerçekleştirilir. 2017 yılında EORNA’ nın teması  “Cerrahi Dumanı Kontrol Et, Güvenliği Koru” Sempozyumumuzda bu yıl  “KTÜ Farabi Hastanesi Göğüs Cerrahi Anabilim Dalını konuk ederek EORNA’ nın belirlediği tema ile göğüs cerrahi konularını bağdaştırmayı amaçladık. Bu yıl KTÜ Farabi Hastanesinde Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Sempozyum temasını “Kaliteli ve sağlıklı bir yaşam için, hassas dokunuş’ olarak belirledik. Sizlere Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı ile kalite odaklı sağlık hizmeti sunumu ve sağlık profesyonellerinin sağlığını ve güvenliğini korumaya yönelik bilimsel çalışmalar ve uygulama örnekleri sunacağız.

KTÜ Farabi Hastanesi Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumuna siz değerli katılımcıların gösterdiği ilgi,  bilimsel programın oluşturulmasında destek veren ilgili Anabilim Dalları, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu, Farabi Hastanesi Başhekimliği ve KTÜ Rektörlüğünün katkılarıyla Başhemşireliğimiz tarafından her yıl gerçekleştirilmektedir.

            Siz  değerli  konuklarımızın katkıları ve katılımlarıyla onurlandırdığınız bu sempozyumun verimli  olmasını diler saygılarımı sunarım.

 Ayşe KAVGACI  
 Başhemşire
 
 

Sempozyum Açılışı Töreni 

Yer : KTÜ Osman Turan Kongre ve Kültür merkezi

Tarih: 15 Şubat 2017 Çarşamba

Saat :09:00

 
 

Sekreterya:   

Mehtap Öksüz  Tlf:  0530 223 23 06

Emel Tor          Tlf:  0542 836 61 73

Mail: farabibashemsirelik@gmail.com 

 

Program buradan ulaşabilirsiniz... 

Afişe buradan ulaşabilirsiniz...