2012 Yılı Farabi Hastanesi Birim Faaliyet Raporu

2012 YILI
FARABİ HASTANESİ
BİRİM FAALİYET RAPORU 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü arasında 1980 yılında imzalanan protokol ile Trabzon Soğuksu-Çamlık mevkiinde bulunan 225 yataklı binanın 10 yıl süre ile KTÜ Tıp Fakültesi’ne tahsis edilmesi ile aktif olarak hizmete başlayan Tıp Fakültesi Hastanesi, KTÜ kampusünde 38.000 m2 kapalı alanda yapımı tamamlanarak “Farabi Hastanesi” adını aldığı 600 yatak kapasiteli yeni ve modern binalarına 1986 yılında taşınmıştır.
 
Bu tarihten sonra akademik ve idari kadro ile fiziksel imkanlar bakımından hızlı bir gelişme gösteren Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Farabi Hastanesi)’nin, 1992 yılında ihale edilerek 1993 yılında kampus içerisinde 25.000 m2 kapalı alanda inşasına başlanılan ek hastane binasının inşası tamamlanarak 2004 yılında hizmete sokulmuştur.
 
Ek binanın (B blok) hizmete girmesi ile birlikte tadilat ve onarıma alınan hastanemiz (A blok) klinik binasının tüm hasta odaları 2 yataklı, WC ve banyolu şekilde tasarlanarak 412 yataklı olarak yeniden devreye alınmıştır. Toplam 800 yatak kapasitesine sahip olan hastane A blok binada 421, B blok binada ise 359 yatak olmak üzere toplam 780 yatakla (18 yataklı Acil Servis hariç) hizmet verilmektedir.
 
Ayrıca, toplam 1855 m2 kapalı alanı bulunan “Merkezi Sterilizasyon + Tüp Bebek Ünitesi + Merkezi Otomasyon Deposu” binası yeniden inşa edilerek 2010 yılı içinde; 9500 m2 kapalı alana sahip yeni poliklinik, yemekhane ve hemodiyaliz binası inşası da 2012 yılı içinde hizmete sokulmuştur. Plan ve projelendirilerek 2012 yılında inşasına başlanılan 14.000 m2 lik Acil servis ve yoğun bakım binası inşaatı halen devam etmekte olup, 2013 yılı birinci altı ay içerisinde hizmete sokulması planlanmaktadır.
 
Eğitim ve araştırma yanında, bölge hastanesi konumuyla Doğu Karadeniz Bölgesinin geniş bir halk kitlesine hizmet veren KTÜ Farabi Hastanesi’ne başvuran hasta sayısında her geçen yıl anlamlı bir çoğalma yaşanmakta, klinik, poliklinik, teşhis ve tedavi üniteleri, akademik ve idari personel ve de fiziki mekân bazında hizmet alanı genişletilmeye çalışılmaktadır.
 
Bölgenin üçüncü basamak düzeyde tek üniversite hastanesi olan Farabi Hastanesi, bir eğitim kuruluşu olmasına karşın, verilen sağlık hizmetinin kalitesi ile ülkemizin sanayi ve tarımda önemli bir rol oynayan Doğu Karadeniz bölgesinde eksikliği şiddetle hissedilen, ileri ve kaliteli sağlık hizmeti sağlanmasına büyük katkıda bulunarak bölgenin önemli bir eksiğini gidermektedir. Ayrıca, verdiği sağlık hizmetleri ile iyi dostluk ilişkileri içerisinde olduğumuz Kafkas ülkelerinin de sağlık sorunlarına çözüm olarak katkı sağlayacağı şüphesizdir.

Detaylı Rapor İçin Tıklayınız...