Karadeniz Teknik Üniversitesi Haber Bülteni
TARİH: 20 Şubat / 5 Mart 2006                                                  www.ktu.edu.tr                                                        SAYI: 292

Üniversitemiz Enformatik Bölümü ECDL Yetkili Test Merkezi Oldu
Üniversitemiz Enformatik Bölümü, 30 Ocak 2006 tarihinde ECDL (Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası) Yetkili Test Merkezi oldu. Merkezde; Üniversitemiz Enformatik Bölüm Başkanı Doç.Dr. Ahmet ÇOLAK Yetkili Test Merkezi Yöneticisi olurken, öğretim elemanlarından Öğr.Gör. Ali Haydar DOĞU ECDL Sorumlusu, Öğr.Gör. Nejat MISIR ve Öğr.Gör. Fatih GÜRCAN ise Test Sorumluları olarak görev aldılar.

Mart 2006 tarihinde Üniversitemiz Enformatik Bölümü ev sahipliğinde düzenlenmesi planlanan "1.ECDL Zirvesi'06", Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde yapılacak. Zirveye, Yetkili Test Merkezi olan diğer 23 Üniversite, Türkiye'deki Bilişim Sektörü yetkilileri ve merkezi İrlanda'da bulunan ECDL üyesi ülkelerin temsilcileri katılacak.

13 Şubat 2006 tarihinde TRT tarafından, gerek ECDL kavramı gerekse KTÜ'de yapılacak eğitim programları ve 1.ECDL Zirvesi'06" ile ilgili olarak canlı yayın programı düzenlendi. Programa Üniversitemiz Enformatik Bölüm Başkanı Doç.Dr. Ahmet ÇOLAK ve Bölüm Başkan Yardımcısı Öğr.Gör. Ali Haydar DOĞU konuk olarak katıldılar.

ECDL NEDİR ?
ECDL, Adayların Bilgi Teknolojisi ve Bilgisayar Kullanım Yetkinliklerini Sertifikalandırmasını sağlayan uluslararası kabul görmüş sertifika programıdır.
ECDL sertifikası, sahibinin temel, ileri ve/veya uzman seviyede bilgisayar kullanım yetkinliklerini belgeler.
Program, dünya çapında 140 ülkede ve 36 dilde uygulanmaktadır. Avrupa'da ECDL, Avrupa dışında ICDL olarak adlandırılır.

ECDL'İN AMACI
Bilişim Teknolojileri bilgi seviyesini yükseltmek ve kişisel bilgisayar kullanımı ve genel bilgisayar uygulamaları ile ilgili yeterliliği ve yetkinliğini tüm dünya vatandaşları arasında arttırmak,
Bilgisayar Yetkinliğini e-Avrupa projesi sürecinde toplumun tabanına yaymak,
Bilgisayar Yetkinliği konusunda bir uluslararası Standard yaratmak,
Doğru yetkinliklerle doğru iş pozisyonlarının eşleştirilebilmesini sağlamak,
Uluslararası iş gücü dolaşımını kolaylaştırmaktır.

KİMLER KATILABİLİR ?
Avrupa ve Dünya'da aynı standartlarda çalışan bir sertifika programı vasıtasıyla bilgisini kanıtlamak isteyen herkes;
İşverenler;
Bilgi Teknolojileri yetkinliklerini ölçmek ve değerlendirmek isteyen işverenler
Çalışanlar;
Yeni bir kariyer fırsatı arayan isteyen tüm profesyoneller
Öğrenciler;
İş aramada rakiplerinin bir adım önünde olmak isteyen tüm öğrenciler,

sınavlara katılabilirler.

Üniversitemiz Kütüphane Yönetmeliğinde Yeni Düzenlemeler Yapıldı
Üniversitemiz Faik Ahmet Barutçu Kütüphanesi Yönetmeliğinde yeni düzenlemeler yapıldı. Kütüphane hizmetlerinde lisansüstü öğrenciler ile ön lisans ve lisans öğrencilerinden alınan üyelik aidatı kaldırılarak yeni düzenleme ile ücretsiz hale getirildi. Öğretim üyeleri ile diğer akademik personelden ve idari personelden alınan üyelik aidatı ile gecikme cezası ve diğer yararlanma ücretlerinin yeni düzenlemeye göre alınmasına devam edilecek. Kütüphane yönergesi ile ilgili detaylara kütüphanenin yeni Web Sayfasından ulaşabilirsiniz.

Farabi Hastanesi'nde 2005 Yılında 226 Bin Hasta Tedavi Edildi

Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yanında, bölge hastanesi konumuyla Doğu Karadeniz Bölgesi'ne hizmet veren, A ve B bloklarından oluşan toplam 749 yatak kapasiteli Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde 2005 yılında 226.023 hasta tedavi edildi. Bu hastalardan 18.525'i yatarak tedavi görürken 11.680 ameliyat ve 368 doğum gerçekleştirildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde 2005 yılı içinde 7.202 büyük ameliyat, 1.956 orta ameliyat ve 2.522 küçük ameliyat olmak üzere toplam 11.680 ameliyat yapıldı. Hastanede 160'ı normal ve 208'i müdahaleli olmak üzere 368 doğum gerçekleştirildi. Hastanede 641 fiili yatak sayısında doluluk oranı %81.1 olup, yatan hastaların kalış süresi ortalama 8.94 gün oldu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde büyük onarımlar kapsamına alınarak klinik binasında yapılan tadilat ve onarım çalışmalarının tamamlanmasına bağlı olarak, geçici olarak ek binaya taşınan kliniklerin mevcut binaya taşınma işlemlerine başlanılmıştır.


Bahar Yarıyılı Dersleri Başladı

Üniversitemizde 2 Ocak 2006 tarihinde sona eren Güz Yarıyılının ardından 9-17 Şubat 2006 tarihleri arasında yapılan Kayıt Yenileme ve Derslere Yazılımların ardından 20 Şubat 2006 Pazartesi günü 2005-2006 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılı dersleri başladı.

2005-2006 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında 20-22 Şubat 2006 tarihleri arasında Ders Bırakma ve Ders Ekleme, 23-27 Şubat 2006 tarihleri arasında Derse Yazılımların İnteraktif İlanı, İtirazlar ve Düzeltme, 8-16 Nisan 2006 tarihleri arasında Ara Sınav Haftası ve 5-9 Haziran 2006 tarihleri arasında Ders Tamamlama ve Özür Haftasında dersler sona erecek. Ardından 12-23 Haziran 2006 tarihleri arasında Bahar Yarıyılı Yarıyıl Sonu Sınavları yapılacak. Harfli Notların Öğretim Elemanlarınca İnteraktif Ortama Aktarılması 26-30 Haziran 2006 tarihleri arasında, Bahar Yarıyılı Yarıyıl Sonu Mazeret Sınavları 26-28 Haziran 2006 tarihleri arasında, 29-30 Haziran 2006 tarihlerinde ise Mezuniyete İki Dersi Kalanların Sınavları yapılacak.

Ordu Ziraat Fakültesi Dekanlığına Prof.Dr. Saim Zeki BOSTAN Asaleten Atandı.
 1966 yılında Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde doğdu. İlkokulu Rize, orta ve lise öğrenimini Trabzon'da tamamladı. 1988 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'nden Ziraat Mühendisi olarak mezun oldu.Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde 1990 yılında yüksek lisans programını, 1993 yılında doktora programını tamamladı. Aynı yıl Yardımcı Doçent ünvanını aldı. 1995 yılında KTÜ Ordu Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'ne öğretim üyesi, ardından Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanlığı'na atandı.1998 yılında Doçent, 2003 yılında ise Profesör oldu. Prof.Dr. Saim Zeki BOSTAN, vekaleten yürüttüğü Ordu Ziraat Fakültesi Dekanlığına Şubat 2006 tarihi itibariyle asaleten atandı.
 

Mimarlık Fakültesi Fakülte Temsilcisi Belirlendi
Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Saliha AYDEMİR, Üniversitemiz Senatosu'na Fakülte Temsilcisi olarak seçildi.

Atamalar
Dr.Önder KABADAYI, Giresun Fen-Edebiyat Fakültesi'ne Yardımcı Doçent olarak atandı.

Mustafa BÜYÜK, Ordu Meslek Yüksekokulu'na Yüksekokul Sekreteri olarak atandı.

2005-2006 Eğitim-Öğretim Yılında Diş Hekimliği Fakültesi'ne Öğrenci Alınacak
Bakanlar Kurulu'nun 17 Haziran 2003 tarih ve 5782 sayılı kararıyla kurulan, 19 Eylül 2005 tarihinde düzenlenen Üniversitemizin 43. Yıl Açılış Töreni kapsamında polikliniklerinin açılmasıyla birlikte hizmet vermeye başlayan Diş Hekimliği Fakültesi'nde 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında ilk defa 25 öğrenci alınarak eğitime başlanacak.

Lisansüstü Başarı Teşvik Ödülü Verilecek
Lisasüstü çalışmalarda ülkemizin gelişimini; bilimsel teknolojik ve sosyal-kültürel dünyamıza katkıda bulunması sağlamak ve ülkemizin sağlık, sosyal ve fen bilimleri alanında araştırma ve rekabetini Üniversite olarak artırmak, lisansüstü çalışmalarda başarıyı teşvik etmek amacıyla konularıyla ilgili alanlarda girişimcilik açısından başarı gösteren Üniversitemiz lisansüstü öğrencilerine her yıl Lisansüstü Başarı Teşvik Ödülü verilecek.

Başarı Teşvik Ödülü, her eğitim-öğretim yılı sonunda yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yaptıkları çalışma ile;

1-Ülkenin bilim ve teknolojik atılımı ile ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesine katkı sağlayan,
2-İnsan sağlığı, goüvenliği ve refahına katkı sağlayacak yeni bir ürünü ya da metodu deneysel ya da uygulamaya yönelik geliştiren,
3-Kültürel ve düşünsel dünyaya katkı sağlayan,
4-Bilimsel kuramları uygulama ile bütünleştiren,
5-Konusuyla ilgili teknoloji geliştiren,
6-Temel bilimde uluslararası hakemli dergilerde yayın potansiyeli olan,
7-Yüksek lisans/doktora çalışması süresince, Yüksek lisans/doktora tezi konusuyla veya kendi disiplini ile ilgili diğer bir konuda bir SCI, SCI Expanded, SSCH veya SSCH Expanded dergide en az bir makale yayımlayan,
8- Uluslararası kongre, konferans, sempozyum, gibi bilimsel etkinliklere bildiri/poster sunmak üzere katılan ve en az bir bildiri yayımlayan,

lisansüstü öğrencileri arasından; Fen Bilimleri Enstitüsü için 6, Sosyal Bilimler Enstitüsü için 3 ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü için en fazla 2 öğrenciye belirlenen jüri kararı doğrultusunda, enstitü yönetim kurulu tarafından da onaylanması sonucunda ödül alacaklar belirlenecek. Ödül başvuru takvimi, başvuru şartları ve ödüllerin niteliği her yıl Enstitü Başkanları Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilecek. Ödül ise her yıl eğitim-öğretim yılı sonunda düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.


Maden Mühendisliği Bölümüne Ödül

Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Ayhan KESİMAL ve öğretim elemanı Öğr.Gör. Bayram ERÇIKDI "Çevresel Açıdan Zararlı Sülfürlü Atıkların Macun Dolgu Malzemesi Olarak Yeraltında Kullanılabilirliğinin Araştırılması, Geliştirilmesi ve Ülkemiz Madenciliğinde Kullanımının Yaygınlaştırılması" adlı projesi ile Mehmet Kemal Dedeman Araştırma ve Geliştirme Proje Yarışması 2005'e katıldılar. Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, "Madencilik Sektörü İkincilik Ödülü"ne layık görüldüler.

 Konferans
"Batı Tarihinde İnsanlık Suçları"
Iskandinavya Türk Dili Konuşulan ve Komşu Ülkeler Araştırmalar Enstitüsü (ITAE) bünyesinde, Norveç'te akademik yaşamını araştırmacı yazar olarak sürdürmekte olan Sefa M.YÜRÜKEL, Üniversitemizin davetlisi olarak KTÜ'de konferans verecek.

27 Şubat 2006 Pazartesi günü Üniversitemiz Atatürk Kültür Merkezi Reşit Tarakçıoğlu Salonu'nda gerçekleşecek "Batı Tarihinde İnsanlık Suçları" konulu konferans saat 14.00'de başlayacak.

Sunay AKIN KTÜ'de
Şair Sunay AKIN'ın tek kişilik gösterisi 2 Mart 2006 Perşembe günü akşamı KTÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak. Biletler KTÜ Bilet Gişesi'nden temin edilebilir. Tlf. 377 32 40

Konser
24 Şubat Trabzon'un Kurtuluşu Törenleri kapsamında 24 Şubat 2006 Cuma günü saat 19.30'da 3.Ordu Komutanlığı Bandosu tarafından KTÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde halk konseri verilecek.


Vefat ve Başsağlığı
Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı idari personelinden Mustafa DİNÇ'in babası,

Fatih Eğitim Fakültesi idari personelinden Emine CİVELEK'in annesi vefat etti.

Ölenlere Allahtan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz.

Metalurji Mühendisliği Bölümü Öğrenci Alacak
Mühendislik Fakültesi bünyesinde yeni kurulan Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında 25 öğrenci alarak eğitimine başlayacak.

Metalurji, cevher veya metal içeren hammaddelerden, kullanım sürecine uygun kalitede metal ve alaşımların üretilmesi, saflaştırılması, alaşımlandırılması, şekillendirilmesi, korunması, insanların ihtiyaçlarına cevap verecek özellikte ve biçimde hazırlanmasını hedef alan bilim ve teknoloji dalıdır. Metalurji, konusu itibariyle, üretim matalurjisi (ekstraktif metalurji) ve malzeme bilimi (fiziksel metalurji) olmak üzere iki ana dala ayrılmaktadır. Üretim metalurjisi, gerek doğada mevcut cevherlerden, gerekse metal içeren hammaddelerden veya ikincil kaynaklardan (hurda, atıklar, baca tozları, vb.) fiziksel ve kimyasal yöntemlerle saf metallerin veya alaşımların üretimi konularını kapsar. Malzeme bilimi, metal ve alaşımlarla birlikte seramikleri (porselen, fayans, tuğla, kiremit, cam, ateş tuğlası, sermetler, vb.) organik yapı malzemelerini (plastik, kauçuk, ahşap, vb.), çimento, fiber ve kompozit malzemeleri, elektrik-elektronik ve manyetik malzemeleri, dişçilik ve tıpta kullanılan malzemeleri, yakıt malzemelerini ve bunların şekillendirilmesiyle özelliklerinin geliştirilmesini inceleyen bilim dalıdır. Son yıllarda özellikle nano-teknoloji alanında meydana gelen gelişmelerle yıldızı parlayan bir mühendislik dalıdır. Çünkü nano teknoloji büyük ölçüde metalurji ve malzeme mühendisliği kapsamı içinde yer almaktadır. Diğer taraftan metalurji sektörü, bir ülkenin ağır sanayinin de temelini oluşturmaktadır.

Bir metalurji mühendisi, temel üretim işlemlerinin hakim olduğu demir çelik ve demir dışı metallerin üretimlerinin yapıldığı tesislerin yanı sıra döküm endüstrisi, geleneksel ve ileri teknolojik seramik üretim tesislerinde, yeni malzeme araştırma ve geliştirme amaçlı merkezlerde, savunma sanayii, havacılık, uzay, tıp ve biyomedikal alanlarında kullanılmak üzere malzeme üretimi yapılan alanlarda kolaylıkla iş bulabilir. Bu bölümden mezun olan mühendisler; Demir-Çelik Sanayi, Demir-Dışı Metal Üretim Sanayi, Cam, Seramik ve Refrakter Sanayi, Döküm Sanayi, Savunma Sanayi, Makine İmalat Sanayi, Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi, Uçak ve Gemi İmalat Sanayi, Plastik Teknolojisi, Metal Şekillendirme ve İşleme Sanayi, Yüzey İşlemleri ve Kaplama Sanayi, Elektrik-Elektronik Malzeme Üretimi, Manyetik Malzeme Üretimi, Biomedikal Malzeme Üretimi ile Kalite Kontrol ve Gözetim Şirketleri gibi sektörlerde çalışabileceklerdir.