Tezsiz Yl Programları Süreçler

SIKÇA SORULAN SORULAR

Dersler programda yer aldığı dönemde açılır, dersten kalınması durumunda açıldığı dönemde tekrar alınır.

Kalınan dersin yeniden alınması durumunda kredi sayısı dikkate alınarak ücret hesaplanır.

Teorik derslerin en az %70’ine; uygulama veya varsa laboratuvar çalışmalarının en az %80’ine devam zorunluluğu vardır.

Derslerden geçme notu, arasınavın %20’si ve dönem sonu sınavının %80’ i toplanarak hesaplanır. Dersi geçmek için bu toplam en düşük 70 (CC) olmalıdır. 

Dönem ortalaması 2.00 ve yukarısı olsa dahi CC’den düşük olan dersler geçilemez.

Bütünleme notu final notu yerine geçer.

Dönem sonu sınavından geçilmeyen tüm derslerden bütünleme sınavına girilebilir.