Tanıtım

 

             Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde 26 Şubat 2010 tarih ve 27505 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/103 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Eğitim Bilimleri Enstitüsü adıyla kurulan Enstitümüz,  18 Mart 2018 tarih ve 30425 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7141 sayılı “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile adı ve bağlantısı değiştirilerek Lisansüstü Eğitim Enstitüsü adıyla Trabzon Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanmıştır.

            Fatih yerleşkesi içerisinde bulunan Enstitü Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi,  İlahiyat Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ve Devlet Konservatuvarı bünyesinde yer alan anabilim dallarına yönelik lisansüstü eğitim vermektedir.

 

Enstitü bünyesinde yürütülen programlar

*  işareti programlara, asgari öğretim üyesi şartını sağlamadıkları için öğrenci alınmamaktadır. 

Anabilim Dalı

Tezsiz

Tezli Yüksek Lisans

Doktora

Uzaktan

İkinci Öğretim

Örgün

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

         

 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

     

X

X*

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

         

 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

     

X

X

 

Eğitim Teknolojileri Eğitimi

X

       

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

         

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

     

X

X

 

Eğitim Yönetimi

X

X

     

Felsefe ve Din Bilimleri

         
 

Felsefe ve Din Bilimleri

(Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesiyle ortak yürütülmektedir.)

     

X

 

Gazetecilik

         
 

Gazetecilik

     

X

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı

         

 

Müzik Eğitimi

     

X

 

 

Resim - İş Eğitimi

     

X

 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

         
 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

     

X

 

Kamu Hukuku

         
 

Kamu Hukuku

(Doktora Programı Ondokuz Mayıs Üniversitesiyle ortak yürütülmektedir.)

     

X

X*

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

         

 

 Biyoloji Eğitimi

     

X

X*

 

 Fen Bilgisi Eğitimi

     

X

X

 

 Fizik Eğitimi

     

X

X*

 

 Kimya Eğitimi

     

X

X*

 

 Matematik Eğitimi

     

X

X

Müzikoloji

         
 

Müzikoloji

     

X

 

Resim

         
 

Resim

     

X

 

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

         

 

 Coğrafya Eğitimi

     

X*

 

 

 Sosyal Bilgiler Eğitimi

     

X

 

 

 Tarih Eğitimi

     

X*

 

 

 Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

     

X*

 

 

 Türkçe Eğitimi

 

X

 

X

X*

Temel İslam Bilimleri

         
 

Temel İslam Bilimleri

(Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesiyle ortak yürütülmektedir.)

     

X

 

Temel Eğitim Anabilim Dalı

         

 

Sınıf Öğretmenliği Eğitimi

X

   

X

X