Tanıtım

Enstitümüz, 26 Şubat 2010 tarih ve 27505 sayılı Resmi Gazete kararı ile kurulmuş olup, üniversite bünyesinde bulunan Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü çatısı altındaki bazı anabilim dallarının Enstitümüze aktarımı sonucu, 2010-2011 eğitim-öğretim yılı güz dönemi itibarı ile faaliyete geçmiştir. Eğitim-öğretim faaliyetleri ise 2010-2011 bahar döneminden itibaren 3 Ocak 2011 tarihi itibarı ile başlamıştır. Enstitümüz anabilim dalları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 15.06.2016 tarihli toplantısında alınan karar gereği 2016-2017 güz döneminden itibaren geçerli olmak üzere aşağıda yazıldığı şekilde yeniden yapılandırılmıştır.

  
Fatih yerleşkesi içerisinde bulunan Enstitü, Eğitim Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde yer alan anabilim dallarına yönelik lisansüstü eğitim vermektedir. Enstitü bünyesinde bulunan anabilim dalları ve lisansüstü eğitim durumları aşağıda verilmiştir. 

Anabilim Dalı

Tezsiz

Tezli Yüksek Lisans

Doktora

Uzaktan

İkinci Öğretim

Örgün

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

 

 

 

 

 

 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

 

 

 

X

X

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

 

 

 

 

 

 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

 

 

 

X

X

 

Eğitim Teknolojileri Eğitimi

X

 

 

 

 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

 

 

 

 

 

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 

 

 

X

X

 

Eğitim Yönetimi

X

X

 

 

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı

 

 

 

 

 

 

Müzik Eğitimi

 

 

 

X

 

 

Resim - İş Eğitimi

 

 

 

X

 

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

 

 

 

 

 

 

 Biyoloji Eğitimi

 

 

 

X

X*

 

 Fen Bilgisi Eğitimi

 

 

 

X

X

 

 Fizik Eğitimi

 

 

 

X

X*

 

 Kimya Eğitimi

 

 

 

X

X*

 

 Matematik Eğitimi

 

 

 

X

X

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

 

 

 

 

 

 

 Coğrafya Eğitimi

 

 

 

X*

 

 

 Sosyal Bilgiler Eğitimi

 

 

 

X

 

 

 Tarih Eğitimi

 

 

 

X*

 

 

 Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

 

 

 

X*

 

 

 Türkçe Eğitimi

 

X

 

X

X*

Temel Eğitim Anabilim Dalı

 

 

 

 

 

 

Sınıf Öğretmenliği Eğitimi

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 " * " işareti programlara, asgari öğretim üyesi şartını sağlamadıları için öğrenci alınmamaktadır.