Süreçler ve Formlar

 

 İŞ AKIŞLARI VE KULLANILACAK OLAN FORMLAR

Her bir başlık altında iş süreçleri anlatılmış ve kullanılacak formlar eklenmiştir. Formların tüm içerikleri (imzalar hariç) bilgisayar ortamında doldurulup çıktısı alındıktan sonra ilgili birimlere teslim edilecektir. Elle doldurulan ve işlemleri tamamlanmamış formlar kabul edilmeyecektir.

 Takvim

·         Akademik Takvim

Öğrenci Kabulü

·         Başvuru

·         Yatay Geçiş

·         Özel Öğrenci

·         Diğer Üniversite Öğrencilerinin Enstitümüzden Ders Alması

Hazırlık Sınıfları

·         İngilizce Hazırlık Sınıfı

·         Bilimsel Hazırlık Sınıfı

Dersler  (Yüksek Lisans + Doktora)

·         Yeni Ders Açma

·         Dönem Dersi Açma

·         Ders Sınav  ve Seminer Programlarının Hazırlanışı

·         Ders Kayıtları

·         Öğretim Üyesi Ders Telafisi

·         Diğer Üniversitelerden Ders Alma

·         Kredi Yüküne Ders Saydırma

·         Başarılı Dersi Başarısız Derse Saydırma (Form güncellenmektedir.)

·         Gelişim ve Öğrenme – Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Derslerinden Muafiyet

·         Hatalı Not Girişini Düzeltme

Danışman

·         Danışman

Yüksek Lisans

·         Tez Önerisi

·         Bilimsel Çalışma İçin İzin Talepleri

·         Tez Yazımı

Doktora

·         Yeterlik Sınavı

·        Tez İzleme Komitesi Ataması

·         Tez Önerisi ve Tez Önerisi Sözlü Savunma Sınavı

·         Tez İzleme

·         Bilimsel Çalışma İçin İzin Talepleri

·         Tez Yazımı

Tez Savunma Sınavı

·         Başvuru - Tez Jürisi Oluşturma- Değerlendirme ve Mezuniyet Formları

Diğer Formlar

·         Soyad Değişikliğini Bildirme Formu

·         İlişik Kesme Formu (Mezun olanlar ve kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyenler için)

·         Askerlik Sevk Tehiri İptal İstemi Dilekçesi

Akademik ve İdari Personel

·         İzin (yılık izin mazeret vb.)

·         Görevlendirme