Süreçler ve Formlar

 

 İŞ AKIŞLARI VE KULLANILACAK OLAN FORMLAR

Her bir başlık altında iş süreçleri anlatılmış ve kullanılacak formlar eklenmiştir. Formların tüm içerikleri (imzalar hariç) bilgisayar ortamında doldurulup çıktısı alındıktan sonra ilgili birimlere teslim edilecektir. Elle doldurulan ve işlemleri tamamlanmamış formlar kabul edilmeyecektir.

 Takvim

·         Akademik Takvim

Öğrenci Kabulü

·         Başvuru 

·         Yatay Geçiş 

·         Özel Öğrenci (Bir Yükseköğretim Kurumu Mezunu veya Öğrencisinin Ders Almak Üzere Başvurması)

Yüksek Lisans

·         İngilizce Hazırlık Sınıfı (2018-2019 eğitim öğretim yılında kabul edilen öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfına tabi değildirler.)

·         Bilimsel Hazırlık Sınıfı

·         Ders Dönemi-Ders Kayıtları

·         Diğer Üniversitelerden Ders Alma

·         Kredi Yüküne Ders Saydırma

·         Başarılı Dersi Başarısız Derse Saydırma (Form güncellenmektedir.) 

·         Tez Danışmanının Atanması ve Tez Konusunun (Tez Önerisi)Belirlenmesi 

·         Tez Yazımı

·          Etik Kurulu Onay Belgesi Başvurusu  -   Kurumlarda Yapılacak Bilimsel Araştırmalar İçin İzin Alma Başvurusu

·         Tez Savunma Sınavı (Başvuru - Tez Jürisi Oluşturma- Sınavın Yapılması ve Değerlendirilmesi) ve Mezuniyet İşlemleri

Doktora

·         İngilizce Hazırlık Sınıfı

·         Bilimsel Hazırlık Sınıfı

·         Ders Dönemi-Ders Kayıtları

·         Diğer Üniversitelerden Ders Alma

·         Kredi Yüküne Ders Saydırma

·         Başarılı Dersi Başarısız Derse Saydırma (Form güncellenmektedir.)

·         Gelişim ve Öğrenme – Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Derslerinden Muafiyet

·         Tez Danışmanının Atanması 

 ·        Yeterlik Sınavı

·        Tez İzleme Komitesi Ataması

·         Tez Önerisi ve Tez Önerisi Sözlü Savunma Sınavı

·         Tez Yazımı

·         Etik Kurulu Onay Belgesi Başvurusu  -   Kurumlarda Yapılacak Bilimsel Araştırmalar İçin İzin Alma Başvurusu

·         Tez Çalışma Değerlenirme Raporları -1000 Tez İzleme Raporu

·         Tez Savunma Sınavı (Başvuru - Tez Jürisi Oluşturma- Sınavın Yapılması ve Değerlendirilmesi) ve Mezuniyet İşlemleri

 

İdari İşler

·         Yeni Ders Açma

·         Dönem Dersi Açma

·         Ders Sınav  ve Seminer Programlarının Hazırlanışı

·         Öğretim Üyesi Ders Telafisi

·         Hatalı Not Girişini Düzeltme

·         Soyad Değişikliğini Bildirme Formu

·         İlişik Kesme Formu (Mezun olanlar ve kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyenler için)

·         Askerlik Sevk Tehiri İptal İstemi Dilekçesi

·         Personel izin (yılık izin mazeret vb.)

·         Görevlendirme