Öğrenci Başvuru Sistemi

 

7141  Sayılı “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilen fakülte, yüksekokul ve konservatuvarın Sosyal Bilimler Enstitüsündeki ve Eğitim Bilimleri Enstitüsündeki anabilim dalları  2017-2018 eğitim öğretim dönemi sonundan geçerli olmak üzere Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne aktarılmıştır.  Aktarılan programlara öğrenci kabulü Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünce yapılacaktır. Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün 2018-2019 güz dönemi kontenjanlarına Karadeniz Teknik Üniversitesinin başvuru sistemi kullanılarak başvuru yapılacaktır.

 

 

2018 – 2019 GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ BAŞVURULARI

Başvuru Tarihleri:18-28 Haziran 2018

·         Başvuru Kılavuzu

27 Eylül 2017 Tarihinden Önce Yapılan ALES’lerin Geçerlik Süresi İle İlgili 2018.29 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu Kararı:

            27 Eylül 2017 tarihinden önce yapılan ALES’lerin geçerlik süresi 3 yıl iken “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’”te yapılan değişiklikle bu sınavların geçerlik süresi 5 yıl olarak kabul edilmiş fakat Danıştay 8. Dairesinin 22.02.2018 tarihli ve 2017/7352 esas nolu kararıyla söz konusu maddenin yürütülmesi durdurulmuş ve karar uygulanmak üzere 11.06.2018 tarihli yazımızla Üniversitelere duyurulmuştur.

             Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in yürütmemsi durdurulan geçici 6. maddesi kapsamında lisansüstü eğitim programları ile öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvuran veya başvurmayı düşünen adayların, en yakın ALES sınavına girerek süreci devam ettirmeleri mümkün olmadığından doğacak mağduriyetlerin önlenmesi için 30 Eylül 2018 tarihinde yapılacak ALES sonuçlarının açıklanacağı güne kadar yapacakları başvurularda mevcut ALES sonuçlarının geçerli kabul edilmesine karar verilmiştir.

·         Yabancı Uyruklu ve Yurtdışında İkamet Eden Türk Uyruklu Adaylar İçin Başvuru Formu

İnternet Üzerinden Başvuru İşlemleri (Karadeniz Teknik Üniversitesinin başvuru sistemi kullanılarak başvuru yapılacaktır.)

·         Şifre Alma İşlemleri  

·    Bilgi ve Tercih Girişi :(Enstitümüz lisansüstü programlara başvuracak adaylar Eğitim Bilimleri sekmesini seçeceklerdir. Anabilim Dallarımız; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Kamu Hukuku, Müzikoloji,Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi, Resim, Temel Eğitim, Temel İslam Bilimleri, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi)

Başvuru Sonuçları 

·         Yazılı Sınav/Mülakata Katılacak Adayların Listesi ve Yerleri  

·         Geçersiz Başvurular 

·         Lisansüstü Mülakat Değerlendirme Formu (Mülakata girecek adaylar formun çıktısını alıp yanlarında getireceklerdir.)

·         Yüksek Lisans Başvuru Sonuçları (Yeni)

·         Doktora Başvuru Sonuçları (Yeni) 

·         Yurtdışı Kontenjan Başvuru Sonuçları (Yeni)

·         Geçersiz Başvurular (Yeni)

 

Eşdeğer Belgeler ve Karşılıkları

·         Yabancı Dil Eşdeğerlik ve Eşleştirme Tabloları

·         4 lük Sistemdeki Notların 100 Sistemdeki Karşılıkları

·         5 lik Sistemdeki Notların 100 Sistemdeki Karşılıkları

·         ALES, GRE ve GMAT Dönüşüm Tablosu

·         Önceki Dönemde Yapılan Başvurularla İlgili Bilgiler