2017-2018 Bahar Dönemi Ders Yazılımları Hakkında

Ders Yazılımları Hakkında;

2017-2018 bahar dönemi ders yazılımları 5-9 Şubat 2018 tarihleri içinde internet ortamında yapılacaktır. Ders seçiminde değişiklik yapmak isteyen öğrenciler ise (ders bırakma ve ekleme) başvurularını 12-14 Şubat 2018 tarihleri arasında internet üzerinden yapabilecektir.

İnternet üzerinden seçilen derslerin onayları ise 15 Şubat 2018 tarihinde danışman öğretim üyesi tarafından yapılacaktır. Henüz danışmanı atanmayan öğrencilerin ders yazılım onayları Anabilim Dalı Başkanlığınca yerine getirilir. Öğrenci, ders yazılım onay durumunu internet üzerinden kontrol etmeli, onaylanmamış dersler için itirazını 16 Şubat 2018 tarihine kadar Anabilim Dalı Başkanlığına yapması gerekmektedir. Onayı yapılmamış olan derslere öğrenci yazılmamış kabul edilir.

Süresi içinde ders kaydı yapmayan veya derslere yazıldığı halde danışman onayı konusunda itirazda bulunmayan öğrencilerin başvuruları işleme alınmayacaktır.

Bilimsel hazırlık programına tabi öğrenciler http://www.ktu.edu.tr/egitimbilimleriens-bilimselhazirlik adresinde yazılı açıklamalar doğrultusunda ders kayıtlarını yapacaklardır.