Staj İşlemleri

    UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE STAJ UYGULAMALARI

Covid-19 tedbirleri kapsamında toplu çalışmalar yapılamadığından bu süreç devam ettiği sürece yeni staj işlemleri durmuştur. Dolayısıyla staja yeni başlayacak olanların beklemesi gerekmektedir.

Mezun olabilmek için sadece stajı kalan öğrencilerden stajlarını tamamlayanlar, imzalı ve onaylı staj dosyalarını taratıp PDF formatında aşağıdaki Staj Dosyası Yükleme Arayüzü üzerinden Bölüm Başkanlığına gönderebilirler.

Staj işyeri temsilcileri tarafından Bölüm Başkanlığımıza iletilecek olan belgeyi de Staj işyeri temsilcisi aynı arayüz üzerinden veya e-posta ile bölüm başkanlığına iletmelidir. Bu bilgiyi Staj İşyeri Temsilcisine iletmek staj yapan öğrencimizin görevidir.

Öğrenci mezuniyetini geciktirmemek için staj mülakatları uzaktan toplantı ile yapılacaktır. Staj dosyası ve gerekli diğer evraklar bölüm başkanlığına ulaştıktan sonra incelenecek ve uygun bulunursa öğrenci için bir mülakat programı yapılacaktır. Staj mülakatları UZEM üzerinden uzaktan eğitim ders programı dâhilinde yapılacaktır. Staj mülakat programı mülakatı yapacak olan öğretim elemanı tarafından belirlenecek ve ilgili öğrenciye bildirilecektir.

Aşağıdaki formda istenen bilgileri tam doldurunuz. Yüklenebilecek dosya boyutu 5 MB dır. Birden fazla dosyanız varsa bunları ZIP veya RAR olarak bir dosyada birleştirip tek dosya olarak yükleyiniz.

 


 

2019 Yaz Dönemi Staj Mülakat Tarihleri için lütfen tıklayınız

 

 ÖNEMLİ DUYURU (Öğrencilerin istirahat raporunun bildirimi için lütfen tıklayınız.

 

ÖNEMLİ DUYURU: http://www.ktu.edu.tr/dosyalar/eee_74d8e.pdf

 

 Staj Faliyetlerine ilişkin Bilgiler

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi, KTÜ Mühendislik Fakültesi öğrencileri için staj esaslarının düzenlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Yönerge iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım bütün bölümler için öngörülen genel maddeleri, ikinci kısım ise bölümlere ilişkin özel hususları içermektedir. Staj Yönergesinin tamamı için tıklayınız.

Staj yapacak öğrenciler iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı üniversitemiz tarafından sigortalanacaktır. Sigortanın yapılabilmesi için, "Staj Formu"nun doldurularak, Staj Komisyonu Başkanlığına ve Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına staja başlama tarihinden en az 30 gün önce teslim edilecektir. 

 

- Staj Yapan Öğrencilerin Sigorta durumu
- Staj Uygulaması ile İlgili Yapılması Gerekli İşlemler
- Staj Defteri Yazım Klavuzu ve Staj Defteri Word Dosyası
- Staj Bilgilendirme Toplantısı Sunumu

 

Önemli Not !

Öğrencilerimiz stajlarını tamamladıktan sonra staj defterleriyle birlikte aldığı iki belgeyi (Öğrenci Staj Sicil Fişi, İşyeri Sorumlu Amirinin imzasının bulunduğu belge) ve İşyeri Temsilcisinin Stajer Öğrenciyi Değerlendirme Anketini, stajerden sorumlu mühendis doldurarak kapalı bir zarf içerisine koymalı ve mühürlemelidir. Stajer öğrenci bu zarfı kesinlikle açmamalı ve staj defteri ile birlikte bölümdeki ilgili hocasına teslim etmelidir. Stajer öğreninin işyerini değerlendirme anketi de ayrıca öğrenci tarafından doldurulmalı ve staj defteri ile birlikte bölümdeki ilgili hocasına teslim etmelidir, bu belgenin zarf içerisine koyulmasına gerek yoktur.

 

STAJ ANKETLERİ