Sayfadaki Belgelere ulaşmak için Lütfen Yandex tarayıcı kullanınız.

Staj Faliyetlerine ilişkin Bilgiler

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi, KTÜ Mühendislik Fakültesi öğrencileri için staj esaslarının düzenlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Yönerge iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım bütün bölümler için öngörülen genel maddeleri, ikinci kısım ise bölümlere ilişkin özel hususları içermektedir. Staj Yönergesinin tamamı için tıklayınız.

Staj yapacak öğrenciler iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı üniversitemiz tarafından sigortalanacaktır. Sigortanın yapılabilmesi için, "Staj Formu"nun doldurularak, Staj Komisyonu Başkanlığına ve Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına staja başlama tarihinden en az 30 gün önce teslim edilecektir. 

 

 

- Staj Yapan Öğrencilerin Sigorta durumu
- Staj Uygulaması ile İlgili Yapılması Gerekli İşlemler
- Staj Defteri Yazım Klavuzu
- Staj Bilgilendirme Toplantısı Sunumu

 

Önemli Not !

Öğrencilerimiz stajlarını tamamladıktan sonra staj defterleriyle birlikte aldığı iki belgeyi (Öğrenci Staj Sicil Fişi, İşyeri Sorumlu Amirinin imzasının bulunduğu belge) ve İşyeri Temsilcisinin Stajer Öğrenciyi Değerlendirme Anketini, stajerden sorumlu mühendis doldurarak kapalı bir zarf içerisine koymalı ve mühürlemelidir. Stajer öğrenci bu zarfı kesinlikle açmamalı ve staj defteri ile birlikte bölümdeki ilgili hocasına teslim etmelidir. Stajer öğreninin işyerini değerlendirme anketi de ayrıca öğrenci tarafından doldurulmalı ve staj defteri ile birlikte bölümdeki ilgili hocasına teslim etmelidir, bu belgenin zarf içerisine koyulmasına gerek yoktur.

Başvurular en geç 19 Mayıs 2017 tarihine kadar Doç. Dr. Salim KAHVECİ veya Arş. Gör. Selin Aydın FANDAKLI ile Hatice OKUMUŞ'a bildirilecektir. 

 

STAJ ANKETLERİ

 

Son Güncelleme : 15-03-2017