Bölümden Duyurular

Bitirme Projesi Danışman Atamaları (Elektrik) [04.03.2013]


Bitirme Projeleri Danışman Atamaları (Elektronik) [04.03.2013]


Tasarım Projesi Danışman Atamaları [04.03.2013]


Aydınlatma Tekniği, YENİ [09.11.2012]


AutoCAD Kursu [09.11.2012]


ELK 105 Dersi Ders Dosyaları [16.10.2012]


ELK 105 Elektrik Mühendisliğine Giriş DERS BİLGİLERİ [12.10.2012]


Geç başvuru yapan Tasarım Projesi öğrencileri ve danışmanları listesi II[12.10.2012]


Geç başvuru yapan Tasarım Projesi öğrencileri ve danışmanları listesi [10.10.2012]


11 KREDİLİK EK DERS UYGULAMASI [17.09.2012]


Burs Duyurusu
TESYEV Yükseköğrenim Bursları İle ilgili bilgilere lisans öğrencilerimiz bölüm duyuru panolarından, lisansüstü öğrencilerimiz ise Fen Bilimleri Enstitüsü Bürosundan ulaşabilirler. [29.08.2012]


Ek Bütünleme Uygulama Esasları (Lisansüstü) [17.07.2012]


Ek Bütünleme Uygulama Esasları (Lisans) [17.07.2012]


İlişki Kesme Belgesi imzalatacak olanların dikkatine [14.06.2012]


BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI [28.02.2012]


BİTİRME ÇALIŞMASI ALAN ÖĞRENCİLERE [28.02.2012]


Lisans Öğrencilerine Duyurular [19.02.2012]


Mikroişlemciler/Microprocessors Dersi sayfası [17.02.2012]


Ders kaydı yapan öğrencilerimize duyurular [09.02.2012]


2009 Öncesi Ders Planının Uygulandığı Eski Öğrencilerimizin Dikkatine [04.02.2012]


Tasarım Projesi ve Bitirme Projesi Uygulama Yönergelerinde değişiklik yapılmıştır. Güncel dosyalara Bitirme Projesi ve Yönetmelikler/Yönergeler linklerinden ulaşabilirsiniz [30.12.2011]


4. Sınıf Öğrencilerine Duyuru [24.11.2011]


ELK 105 Elektrik-Elektronik Mühendisliğine Giriş Dersi Uygulama Planı [02.10.2011]


Tasarım Projesine yazılan fakat gruplarda ismi olmayan öğrencilerin dikkatine [02.10.2011]


Tasarım Projesi Dersi Grupları [30.09.2011]


Ders Yazılımlarıyla İlgili Ek duyurular [21.09.2011]


Seçmeli Derslerle ilgili Duyuru [21.09.2011]


Eski ders programına ait olan derslerle iligli duyuru [21.09.2011]


I. Öğretimler için Ders Uyum Programı DERS PROGRAMLARI sayfasına eklenmiştir [21.09.2011]


TASARIM PROJESİ DERSİNE YAZILACAK ÖĞRENCİLERE DUYURULUR [12.09.2011]


Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav, Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklik[09.09.2011]


DERS YAZILIMI YAPAN ESKİ 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE [09.09.2011]


DUYURU - 11 Kredilik Ek ders Uygulaması [05.09.2011]


DANIŞMANI OLMAYAN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNE [05.09.2011]


Bölüm içinde staj yapma ve uygulama kuralları [27.06.2011]


Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Kol ayrımına ilişkin yeni düzenleme [02.02.2011]


Eski ve Yeni Öğrencilere Duyuru [02.09.2010]


Tasarım Projesi Dersi Uygulama Yönergesi [23.02.2011]


7. ve 8. Yarıyıl Öğrencilerine EK 11 Kredi uygulaması [02.02.2011]

Fakültemiz Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde uygulanmakta olan kol ayrımı öğrencilerin bazen bu kolların birine, bazen de diğerine yoğunlaşmasına yol açmakta, bu durum da bölümün alt yapı ve eleman olanaklarının ileriye yönelik planlanmasına engel olmaktadır. Fakültemiz bölümleri arasındaki Yan Dal uygulamasına benzer bir uygulamanın Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü içerisindeki kollar arasında da uygulanmasının bu sorunu çözeceği düşünülerek 7. ve 8. yarıyıl derslerine yazılan öğrencilerin önceki yarıyıllardan dersleri olmamak koşulu ile istemeleri halinde ek olarak diğer kol derslerinden 11 kredilik dersi alarak kendilerini her iki kolda da yetiştirmelerine olanak sağlanmasına ve 11 kredilik ek ders uygulamasının aşağıdaki gibi yapılmasının uygun olduğuna karar verilmiştir.

  • Ek olarak 11 kredilik derse yazılacak öğrencilerin 7. ve 8. Yarıyıl dersleri dışında önceki yarıyıllardan derseleri olmamalıdır
  • Ek olarak alacakları derslerin 3 kredilik kısmını Laboratuar dersleri oluşturmalıdır.
  • Ek olarak alınacak dersler diğer alanın Teknik Zorunlu ve Teknik Seçmeli dersleri arasından olmalı, kendi alanlarından alabilecekleri sosyal seçmeli derslerden olmamalıdır.
  • Ek 11 kredilik ders uygulamasına katılmak isteğe bağlı olup, bu uygulamaya başlayan öğrencilerin mezun olabilmeleri için kendi alan derslerinin yanı sıra bu ek 11 krediyi sağlayacak dersleri de geçmeleri gerekir.
  • Bu uygulamaya katılan öğrencilerin yapmış oldukları staj her iki alan için de geçerli olup, yeni bir staj yapmaları gerekmez.

DİKEY GEÇİŞ DERS UYUM PROGRAMI
Dikey geçişle gelen birinci öğretim ve ikinci öğretim öğrencileri için ders uyum programı için tıklayın. [03.08.2010]


ÇİFT ANA DAL DERS UYUM PROGRAMI
Bilgisayar ve Makina Mühendisliği öğrencileri için Çift Ana Dal Ders Uyum Programı için tıklayın. [03.08.2010] 


YAN DAL DERS UYUM PROGRAMI
Bilgisayar ve Makina Mühendisliği öğrencileri için Yan Dal Ders Uyum Programı için tıklayın. [03.08.2010]


ERASMUS ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE
ERASMUS Programı kapsamında yurt dışındaki üniversitelerde eğitim görmek isteyen öğrencilerin gidecekleri üniversitede verilen derslerin bölüm derslerimizle uyumlu olup olmadıklarını mutlaka kontrol etmeleri gerekmektedir. Bundan böyle Bölüm Eğitim Amaçlarını sağlamayan ve bölüm dersleriyle uyumlu olmayan ERASMUS dersleri kabul edilmeyecektir. İlgili bütün öğrencilere duyurulur.[11.01.2010]


%30 İngilizce Ders Uygulaması

2009-2010 öğretim yılı güz yarıyılından itibaren bölümümüz I. Eğitim programında %30 İngilizce ders uygulaması başlamış bulunmaktadır. 2009-2010 öğretim yılı güz döneminde ilk defa derse yazılan öğrencilerimize uygulunmaya başlanacak bu program ile bir öğrencinin bölümümüzden mezun olabilmesi için toplam ders kredisinin en az %30 luk bölümünü İngilizce olarak okutulan derslerden alması gerekmektedir.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde İngilizce olarak okutulacak derslerin listesine ulaşmak için : PDFHTML


Ders Yazılımı ve Akademik Danışman Onayı 
2009-2010 öğretim yılı güz yarıyılı kayıt yenileme ve ders yazılımları 2009-2010 Öğretim Yılı Akademik Takviminde ilan edilen tarihler arasında (10-18 Eylül 2009) interaktif olaraka yapılacaktır. Ancak bu ders yazılımlarının geçerli hale gelebilmesi için Ders Bırakma ve Ekleme süresince (28-30 Eylül) Akademik Danışman Onayının alınması gerekmektedir.  Bu nedenle öğrencilerimizin belirtilen tarihler arasında mutlaka adkademik danışmanları ile iletiğim kurmaları gerekmektedir. KTÜ Önlisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav,  Değerlendirme Ve Öğrenci İşleri Yönetmeliği’nde bu konuda yapılan değişiklik aşağıdaki gibidir. 

“Madde 11 —
(Değişik:RG-26/07/2009-27300) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süreler içinde interaktif olarak yeni bir derse kaydolabilir veya daha önce kaydolmuş oldukları dersi/dersleri bırakabilir. Ancak, başarısızlık nedeniyle tekrarlamak zorunda oldukları dersleri bırakamaz. Öğrenciler ders bırakma ve ders ekleme süresi içerisinde aldıkları dersleri akademik danışmanlarına onaylatmak zorundadır.”


Ön Koşullu Ders Uygulaması

2009-2010 öğretim yılı güz yarıyılından itibaren bölümümüzde ön koşullu ders uygulaması başlamış bulunmaktadır. Bu karar, 2008-2009 ve 2009-2010 öğretim yılında yeni kayıt yaptıran öğrencilereuygulanacaktır. I. ve II. Öğretim öğrencilerimize uygulunmaya başlanacak bu program ile ders programımızda yer alan bazı derslerin alınması, o derslere ön koşul olarak gösterilen ders veya derslerin önceden alınmasına bağlıdır. Örneğin 2. Yılda Electrical Engineering Measurement, Temel Elektrik Lab I ve Elektroniğe Giriş derslerinin alınabilmesi için, 1. Yıl Bahar döneminde verilen Elektrik Mühendisliğinin Temelleri dersinden başarılı not (en az DC) alınmış olması gerekmektedir.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde uygulanacak olan ön koşullu dersleri gösteren akış diyagrama ulaşmak için : PDF HTML


DİPLOMA EKİ
Üniversitemiz diploma eki EUA (European University Association) tarafından kabul edildi. Bundan sonraki süreçte, üniversitemiz diplomalarının uluslararası geçerliliği kabul edilecektir.


LİSANS DERS YAZILIMLARI

Lisans ders yazılımları bundan böyle akademik danışman onayı ile geçerlilik kazanacaktır. Danışmanlık onaylama işlemi ders ekleme çıkarma haftasında yapılacak olup, öğrencilerin akademik danışmanlarıyla iletişime geçmeleri gerekmektedir. Akademik danışman tarafından onaylanmamış derse öğrenci yazılmamış sayılacaktır.