Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

MİSYON (Eğitim / Hizmet / Araştırma)

“Mesleki büyüme ve gelişme için, ömür boyu öğrenmeyi teşvik eden bir akademik ortam sağlamak; yaptığı bilimsel çalışmalar ile bilime katkıda bulunmak ve ürettiği bilgiyi toplum yararına sunmak, kanıta dayalı eğitim yaklaşımlarını kullanarak eczacılık bilimlerinde ve pratiğinde kaliteli eğitim vermek;

Etik değerlere bağlı, araştırmacı, bilimsel yeniliklere açık, ilaç araştırma geliştirmede yetkin, meslek içi eğitimi benimsemiş; hastaların yaşam kalitesini artırmak amacıyla, ilacın üretiminden hastaya ulaştırılmasına kadar süreçlerin her aşamasında etkin görev ve sorumluluklar üstlenebilen; ilacın akılcı kullanımını sağlayan ve toplum sağlığına yönelik ihtiyaçları karşılayabilecek nitelikte lider Eczacılar yetiştirmektir."  

Misyonunu gerçekleştirirken hedeflerini belirlemiş ve “Çağdaş, bilimsel düzeyde, mesleği ile ilgili teknolojiyi kullanarak araştırmalar yapabilen, meslek etiğine sahip eczacılar yetiştirmeyi; evrensel ölçülerde, nitelikli, dinamik ve yenilikçi eğitim ve öğretim programları yürütmeyi; bilme dayalı araştırma ve faaliyetlere destek vermeyi, üretilen bilginin sağlığa yönelik hizmetlerde sunulmasını ve toplum yararına kullanılmasında görev almayı” amaç edinmiştir.

 

VİZYON

Evrensel standartlarda, halk sağlığına yönelik sorunlara çözüm üretebilen, fark yaratan, üretken ve araştırmacı eczacılar yetiştiren, çağdaş eğitim ve araştırma stratejilerinin oluşturulması ve uygulamasında öncü, eczacılık mesleğini etik değerler doğrultusunda tüm uygulama alanlarında ileriye taşıyan bir fakülte olmaktır.

 

TEMEL DEĞERLER

ü Etik standartların ışığında eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamalarda bütünlük sağlanması,

ü Tüm insanlar için kapsamlı, hakkaniyet ve saygı içeren bir öğrenme ortamının kurulması,

ü Eleştirel düşünmeyi teşvik eden ve ödüllendiren organizasyonel değerlerin varlığı ve kalitenin sürekli geliştirilmesi, 

ü  Doğa, çevre ve tüm canlılara değer verip koruyan bilincin yerleştirilmesidir.