Oryantasyon: 1. Sınıf Öğrencileri İçin 19-20 Eylül 2019 Tarihlerinde Oryantasyon Eğitimi Gerçekleştirildi

Fakültemizde okumaya hak kazanarak 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında kayıtlarını yaptıran birinci sınıf öğrencileri için oryantasyon eğitimi 19-20 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi. Program çerçevesinde fakültemiz öğretim üye ve elemanları tarafından her bir anabilim dalı öğrencilere tanıtıldı. Ayrıca öğrencilere fakülte binası, kütüphane ve üniversite kampüsü gezdirilerek eczacılık mesleği, fakültemiz ve üniversitemiz ile ilgili bilgiler verildi.

Öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyoruz.