Öğrenci Değişim Programından Yararlanmış ve Yararlanacak olan Öğrencilerimizin Dikkatine

Öğrenci Değişim Programları (Erasmus+, Mevlana, Farabi) nedeniyle, staj sınavlarına girememiş veya giremeyecek olan öğrenciler için 09.08.2019 saat 17.00’a kadar Eczacılık Fakültesi Dekanlık makamına ilgili taleplerini belirten dilekçelerini sunmaları gerekmektedir.

Bu öğrencilerimiz için staj sınavı 02.09.2019 tarihinde saat 10.00’da Uygulama Eczanesi’nde gerçekleştirilecektir.

Staj Komisyonu