Araştırma Projesi Sunumları

Fakültemiz 5. sınıf öğrencileri, Araştırma Projesi-I ve Araştırma Projesi-II dersleri kapsamında kendi seçmiş oldukları bir konuda hazırlamış oldukları tezleri 8-17 Mayıs 2019 tarihleri arasında üçer kişilik jüriler önünde Türkçe olarak 20 dakikalık sözlü sunu ve 5 dakikalık soru-cevap şeklinde sundular ve hazırlamış oldukları posterleri sergilediler.