Arş. Gör. Gökçe Öztürk'e Poster Bildiri Ödülü

Fakültemiz Araştırma Görevlisi Gökçe Öztürk, fakültemiz öğretim üyesi Doç. Dr. Dilek Kul danışmanlığında, 30 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesi'nin düzenlediği 8. Ulusal Analitik Kimya Kongresi'nde "Antibakteriyel İlaç Sefepimin Karbon Esaslı Elektrotlar ile Elektrokimyasal Oksidasyonu ve Farmasötiklerden ve Serum Kantitatif Tayini" isimli çalışması ile En İyi Poster Bildiri İkincilik Ödülüne layık görülmüştür.  

 Doç. Dr. Dilek Kul'u ve Arş. Gör. Gökçe Öztürk'ü tebrik eder, başarılarının devamını dileriz...