Dekanın Mesajı

 

 

Hoşgeldiniz,

Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında eğitim vermeye başlamıştır. Kuruluşu çok yeni olmasına rağmen, fakültemiz çok kısa bir sürede akademik kadrosunu oluşturmuştur. Fakültemizde 5 Profesör, 5 Doçent, 5 Dr. Öğretim Üyesi ve 20 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Ayrıca, Öğretim Üyesi Yetiştirme programı kapsamında, 3 Araştırma Görevlisi çeşitli Eczacılık Fakültelerinde Doktora Programlarına devam etmektedirler.

Fakültemizin her bir anabilim dalına ait, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarını yürütmek üzere gerekli ve yeterli donanıma sahip öğrenci ve araştırma laboratuvarları bulunmaktadır. Laboratuvarlarda yürütülen çok sayıda çalışma Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP) projeleri olarak desteklenmektedir.

Fakültemiz bünyesinde, Eczacılıkta Uzmanlık kapsamında Fitofarmasi Uzmanlığı programının açılması Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Amacımız, ülkemizde ve dünyada, ilaç ile ilgili tüm çalışma alanlarında, çalışmalarını yürütebilme donanımı ve becerisine sahip eczacıları mezun etmektir. Böylece, mezunlarımızın, serbest ve hastane eczanelerinde, üniversitelerde eğitim ve araştırmada, ilaç ve kozmetik endüstrisinde, ilaç depolarında, araştırma-geliştirme merkezlerinde, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda, Sosyal Güvenlik Kurumu’nda, analiz laboratuvarlarında, ilaç ve zehir bilgi merkezlerinde, hücre ve kök hücre tedavi merkezlerinde, radyofarmasi laboratuvarlarında, ilaç danışmanlık şirketleri ve meslek örgütlerinde görev alması hedeflenmektedir.

İlerleyen yıllarda, akademik kadrosu, öğrencisi, mezunları ve paydaşları ile birlikte fakültemizin hep daha ileriye, hep daha iyiye gideceği inancımız sonsuzdur.

Sevgi ve saygılarımla…

                                                                                                                                                Prof. Dr. Ufuk ÖZGEN

                                                                                                                                                                                                Dekan