Etik Kurul Onay Belgesi Başvurularında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Etik Kurul Onay Belgesi Müracaatlarında Başvuru Dosyasına Konulması Gereken Belgeler

  1. Projelerin ilgili kuruma (Tübitak vd.) sunulduğu şekli ile tam metni,
  2. "KTÜ Eğitim Bilimleri Etik Kurulu Proje Onay Formu",
  3. Yapılacak her türlü anket, mülakat, çekim, odak grup çalışması ve benzeri uygulamalar için yasal izin belgeleri,
  4. Anket, mülakat, çekim, odak grup çalışması ve benzeri uygulamalarda kullanılacak soru formları ve içerikler,
  5. Etik Kurul Onay Belgesi Başvuru Kontrol Listesi