Hakkımızda

Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Birimleri Tarafından Verilen Hizmetler:

 1. Sağlık Hizmeti
 2. Fide ve Fidan Hizmeti
 3. Bilişim Teknolojileri Hizmeti
 4. İmalat Hizmeti
 5. Proje Hizmeti
 6. Araştırma ve Geliştirme Hizmeti
 7. Kurs Hizmeti
 8. Eğitim Hizmeti
 9. Danışmanlık Hizmeti
 10. Ölçüm Hizmeti
 11. Tahlil Analiz Hizmeti
 12. Kontrol ve Denetim Hizmeti

Döner Sermaye Tarafından Verilen Hizmetlerde Kesinti Oranları:

           Döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın, tıp ve diş hekimliği fakülteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezleri ile açık öğretim hizmeti veren yükseköğretim kurumları için asgari yüzde 35'i, ziraat ve veteriner fakülteleri, sivil havacılık yüksekokulu, sürekli eğitim merkezleri ile bünyesinde atölye veya laboratuar bulunan yükseköğretim kurumları için asgari yüzde 30’u, diğer yükseköğretim kurumları için ise asgari yüzde 15'i, ilgili yükseköğretim kurumunun ihtiyacı olan mal ve hizmet alımları, her türlü bakım, onarım, kiralama, devam etmekte olan projelerin tamamlanmasına yönelik inşaat işleri ve diğer ihtiyaçlar ile yönetici payları için kullanılır. Bu oranları yüzde 75'ine kadar artırmaya üniversite yönetim kurulu yetkilidir.

NOT:Kesintiler KDV siz oran üzerinden yapılır. KDV öncelikle yatan ücretten kesilerek vergi dairesine aktarılır.

 

Birim Adı D.S.Kesintisi Diğer Kesintiler
Farabi Hast. %35 %1 Haz.+%5Bap
Diş Hek.Fak. %35 %1 Haz.+%5Bap
Sürekli Eğt.Mrk.(SEM) %30

%1 Haz.+%5Bap

Uzaktan Eğt.Mrk.(UZEM) %30 %1 Haz.+%5Bap

 

Diğer Birimler D.S.Kesintisi Diğer Kesintiler

Eczacılık-İİBF-Mimarlık-Tıp Fak.-Yabancı Diller Y.O.

Çevre Sor.-Adli Bilimler Enst. Arsin MYO-

Sürmene Abdullah Kanca MYO - Müh.Fak. - Sürmene D.B.F.

Orman Fak. - Yakıt Uyg.Mrk.(YUAM) - Fen Fakültesi -

Mimarlık Fak. - TÖMER - OF Tek.Fak. - İlaç ve Farm.Uyg.Mer.

Cerrahi Uyg.Araş.Mer. - Teknoloji Transferi Uyg. Araş.Mer.

%15 %1 Haz.+%5Bap

 **Ar-Ge kapsamında ki Proje ve danışmanlıklardan sadece Döner Sermaye Payı olarak %15 kesilir.