Tarihçe & Tanıtım

KTÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ TARİHÇESİ VE TANITIMI

Bakanlar Kurulunun 17/6/2003 tarih ve 2003/5782 sayılı kararıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi kurulmuştur. Fakültenin kurucu dekanı olarak 28/07/2003 tarihinde Prof.Dr. İftihar KÖKSAL atanmıştır. Fakülte binası olarak daha önce Sağlık Melek Yüksekokulu olarak inşa edilen 3 katlı iki blok halindeki binanın kullanılması kararlaştırılmıştır.

15/09/2004 tarihinde Prof.Dr. Mehmet TOSUN'un dekanlık görevine başlamasıyla mevcut binadaki gerekli altyapı ve tadilat çalışmalarının tamamlanması ve 8 anabilim dalına öğretim elemanlarının temin edilmesiyle birlikte, bölge halkına ağız ve diş sağlığı hizmeti sunumuna 19/09/2005 tarihinde başlanmıştır.

2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılında fakültemiz lisans programına alınan 31 öğrenciyle eğitim-öğretim faaliyetlerine başlanmıştır. 2011 yılında 19, 2012 yılında 18 ve 2013 yılında 55 olmak üzere toplam 92 diş hekimi fakültemizden mezun olmuştur. 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı itibariyle 427 öğrenci fakültemiz lisans programına devam etmektedir.

2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılında 8 anabilim dalının tümünde doktora programları başlatılmıştır. 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı başı itibariyle 26 doktora öğrencisi bu programlardan mezun olurken 26 doktora öğrencisi ise eğitimine devam etmektedir. Ayrıca, DUS’ta başarılı olan 29 uzmanlık öğrencisi fakültemizde eğitimine başlamıştır.

2011-2012 yıllarında fakültemizde dekanlık yapan Prof.Dr. Süleyman Baykal halen üniversitemiz rektörlüğünü yürütmektedir. 21.11.2012 tarihinde fakültemiz dekanlığına Prof.Dr. Hasan Dinç atanmıştır.

Fakültemizde 1 Profesör, 12 Doçent ve 9 Yardımcı Doçent olmak üzere 22 öğretim üyesi ve 64 Araştırma Görevlisi (29’u uzmanlık öğrencisi) görev yapmaktadır. Ayrıca 24 İdari personel (devlet memuru) ve hizmet alımı yoluyla 68 sözleşmeli personel çalışmaktadır.

Fakültemiz kliniklerinde 105 diş üniti bulunmaktadır. Ayrıca fakültemizde 1 Araştırma Laboratuvarı, 80 kişi kapasiteli preklinik laboratuarı, 50 kişi kapasiteli fantom laboratuvarı ve 4 adet derslik bulunmaktadır.

Yaklaşık 6.000 m2 olan mevcut binamız hem ağız ve diş sağlığı hizmeti sunumu bakımından hem de eğitim faaliyetlerimizin aksaksız yürütülmesi bakımından yetersiz kaldığından yeni bir fakülte binası yapılması gündeme gelmiş ve üniversite yönetiminin 20.000 m2 lik yeni bina yapılması yönündeki teklifi Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanmış ve bütçesi sağlanmıştır. Yeni fakülte binamızın 2017 yılında tamamlanarak hizmete geçmesi planlanmaktadır.