Misyon-Vizyon

Misyon

Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi; en gelişmiş yöntem ve tekniklerin ışığında; ülkemiz insanının ağız sağlığı gereksinimlerini karşılayabilecek, yeniliklere açık , mesleki etiğine ve hasta haklarına saygılı, sorumluluk sahibi diş hekimleri, uzmanlar ve akademisyenler yetiştirir ve toplumun ağız ve diş sağlığının korunması ve tedavisi için gerekli tüm faaliyetleri en üst düzeyde yürütmeyi kendisine temel görev sayar.

Vizyon

Lisans ve lisansüstü öğrencilerinin en az Avrupa ve Amerika standartlarında teorik ve klinik eğitim aldığı, yaptığı araştırmalarla diş hekimliği biliminin önünü açan ve yön veren, dünyadaki değişikliklere paralel olarak önceliği hastasının sağlığı olan, yaşam boyu öğrenmeyi ve sürekli gelişimi hedefleyen, öğrenci, hasta ve çalışan memnuniyetini daima ön planda tutan bir kurum olmaktır.

Hedeflerimiz

 Ulusal ve uluslararası düzeyde yüksek eğitim kalitesi ile lisans ve lisansüstü eğitimde lider merkezlerden biri olmak 
- AB üyesi ülkeler ile diploma denkliğini sağlamak 
- Öğrenci memnuniyet anketi sonuçlarını % 80’de tutmak 
- AR-GE laboratuvarı kurmak 
- Diş hekimliğinde uzmanlık eğitiminde en üst düzeyde tercih oranına sahip olmak 
- Toplumun ağız ve diş sağlığına en ileri teknoloji ile hizmet veren lider kurum olmak 
- Hasta memnuniyet oranını yüksek tutmak 
- Genel anestezi altında kapsamlı ağız ve diş sağlığı hizmetlerini sunabilmek.

Değerlerimiz

Yukarıda belirtilen misyon ve vizyonumuzu gerçekleştirirken kurum olarak vazgeçmeyeceğimiz ve koruyacağımız ilke ve değerler aşağıda belirtilmiştir. 

- Dürüstlük 
- Şeffaflık 
- Adalet 
- Liderlik 
- Akademik mükemmellik 
- Sorumluluk bilinci 
- Yenilikçilik 
- Takım bilinci 
- Katılımcılık 
- Toplumsal sorumluluk 
- Sürekli eğitim-öğretim 
- Hesap verebilirlik 
- Etik değerlere bağlı olmak 
- Liyakat 
- Kurum aidiyetine sahip olmak 
- Hoşgöru
̈lü olmak 
- İdealist olmak 
- Estetik duyarlılık 
- Çevre bilinci 
- Veriye ve bilgiye dayalı karar almak.