Araştırma Projeleri

  2011 YILI ARAŞTIRMA PROJELERİ

 1. Özel MB, Bostonoğlo Ö. Sabit ortodontik tedaviler sonrasında mine yüzey kaybının in-vivo ve ex-vivo değerlendirilmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Sayı: B.30.2.KTÜ.0.06.01
 2. Celikoglu M, Bayram M, Nur M. Self-Ligating ve Konvansiyonel Braketlerin Etkinliğinin Karşılaştırılması. Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2010.127.006.1.

  2009 YILI ARAŞTIRMA PROJELERİ

 1. Çizmeci Şenel F. Farklı sinüs membran elevasyon tekniklerinin yeni kemik oluşumuna etkisinin bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2009.127.08.1.
 2. Yeşilyurt C. Dentin hassasiyeti tedavisinde kullanılan ajanların sitotoksisitesi ve rezin bağlanma dayanımına etkisinin incelenmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2009.127.04.1.
 3. Baygın Ö. Sabit ortodontik tedavi gören hastalarda klorheksidin ve/veya sodyumflorid içeren cervitec plus/cervitec jel'in ve florid içeren fluor protector verniğinin antibakteriyel etkinliği ve ağız hijyenini geliştirme. Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2009.127.01.1.
 4. Bağış B, Ustaömer S. Farklı tam seramik ve rezin simanların laminate restorasyonların rengine etkisinin araştırılması. Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2009.127.01.2.
 5. Durkan R. Kopolimer yapıda hazırlanarak otoklavda polimerize edilen farklı akrilik kaide rezinlerinin mekenik ve kimyasal özelliklerinin değerlendirilmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2009.127.01.3.

  2008 YILI ARAŞTIRMA PROJELERİ

 1. Taşdemir T, Er K, Çelik D, Cora S, Tahan E. Doğu Karadeniz bölgesinde yaşayan bireylerin, üst çene birinci büyük azı dişlerinde ikinci mesiobukkal kanal bulunma sıklığının dental operasyon mikroskobuyla tespit edilmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2008.127.01.1.
 2. Kuşgöz A, Yeşilyurt C, Tanrıver M. Dental materyallerin mekanofiziksel özelliklerinin incelenmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2008.127.01.2.
 3. Tüzüner T, Nur BG, Alver A, Bayramoğlu G, Çanakçı A, Özkul G, Kemer B. Klorheksidin ve setremit içeren geleneksel cam iyonomer simanın (FUJİ IX) antibakteriyel, fiziksel ve kimyasal özelliklerinin değerlendirilmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri2008.127.007.1
 4. Özçelik B, Bağış B, İmirzalıoğlu P, Özcan I. Metal destekli porselen sistemlerinde kullanılan kıymetli, yarı kıymetli ve kıymetsiz metal alaşımların X-ray fotoelektron spektroskopisi ile yüzey analizi. Başkent Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi 2008.D-DA07/02.

  2007 YILI ARAŞTIRMA PROJELERİ

 1. Yıldırım T, Yeşilyurt C, Taşdemir T, Fırat I. Furkasyon perforasyonlarının tedavisinde perforasyon büyüklüğünün önemi: histolojik çalışma. Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2007.127.01.2.
 2. Kayıpmaz S, Tosun M, Işık AÜ, Sarıcaoğlu ST. Osteoporozda mandibula dansitesinin molimetrik tomografi ile değerlendirilmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2007.127.01.1.

  2006 YILI ARAŞTIRMA PROJELERİ

 1. Çizmeci Şenel F, Kadıoğlu Duman M, Bağış B, Tosun E, Çankaya M, Muci E, Yarış E, Kalyoncu Nİ. Kronik bifosfonat kullanımının dental uygulamalar alt-üst çene osteonekrozu gelişimi açısından deneysel hayvan modelinde incelenmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2006.127.01.5.
 2. Yesilyurt C, Er K, Taşdemir T. Poliantibiyotik pat içeren cam iyonomer simanın ART tedavilerindeki etkiliğinin incelenmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2006.127.01.4.
 3. Taşdemir T, Er K, Yeşilyurt C, Çelik D. Farklı geometrik özelliklere sahip döner Ni-Ti aletlerin çeşitli parametrelere göre in vitro ortamda karşılaştırılması. Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2006.127.01.2.
 4. Kayıpmaz S, Taşdemir T, Er K, Yeşilyurt C. Kole aşınmalarına sahip bireylerde gece çiğneme alışkanlıklarının bir aktigrafi sistemi ile değerlendirilmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi BilimselAraştırma Projeleri 2006.127.01.1.
 5. Bağış B, Hasanreisoğlu H, Atilla P, Çakar AN, Ustaömer S, Şüküroğlu E. Diş preparasyonundan sonra adeziv materyallerin uygulanmasının pulpada damar endotellerinin hücre adezyon molekülleri immunohistokimyasal olarak değerlendirilmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2006.127.01.3.