Kuruluş  
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi 16 Haziran 2003 tarihinde Trabzon'da kurulmuştur. Bu tarihten itibaren Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi, Protetik Diş Tedavisi, Ortodonti, Pedodonti, Diş Hastalıkları ve Tedavisi, Oral Diagnoz ve Radyoloji, Endodonti ve Periodontoloji Anabilim Dallarının açılmasına karar verildi.Bütün anabilim dallarına öğretim üyesi ve araştırma görevlisi ataması yapıldıktan sonra 19.09.2005 tarihi itibariyle fakültemizde ağız ve diş sağlığını ilgilendiren tüm branşlarda hasta kabulüne başlandı.Eğitim süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. Diş Hekimliği Fakültesine ilk kez 2006-2007 öğretim yılında 30 öğrenci ile eğitime başlanmıştır.
Kazanılan Derece  
Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan öğrencilere DİŞ HEKİMLİĞİ alanında yüksek lisans diploması verilir.
Derecenin Seviyesi:  Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
1.Lise ve dengi okul diploması
2.Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)'den yeterli puan
3.İngilizce eğitim için yeterli dil becerisine sahip olma (500 TOEFL / 6 IELTS puan almış olma)
Öncel Eğitim Tanımlaması  
1.Lise ve dengi okul diploması
2.Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)'den yeterli puan
3.İngilizce eğitim için yeterli dil becerisine sahip olma (500 TOEFL / 6 IELTS puan almış olma)
Dereceye Yönelik Kurallar  
Programda mevcut olan (toplam 300 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.4 ağırlıklı not ortlaması elde eden, ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere DİŞ HEKİMLİĞİ alanında lisans diploması verilir.
Program Profili  
Diş Hekimliği bilimi temel tıp eğitiminin yanı sıra ağız ve çevre dokularını ilgilendiren hastalıkların teşhisi ve tedavisi ile ilgilenen bir bilim daldır. Ayrıca, toplum ağız diş sağlığının uygun şekillerde oluşturulmasına olanak sağlamaktadır.
Diş Hekimliği eğitiminde temel amacımız; etik kurallara uyan, güncel bilimsel gelişmeleri takip eden ve topluma hizmeti görev olarak benimseyen değerlere sahip bireyler yetiştirmektir.
Diş Hekimliği Fakültemizde derslerimizin büyük bir çoğunluğu yıllık dersler oluşturmaktadır (35 Hafta), buna ilaveten bazı derslerimiz ise yarıyıllık olarak düzenlenmiştir (18 Hafta). Bu nedenle ders planı yıllık olarak oluşturulmuştur. Ayrıca, eğitimimizde uygulama (laboratuar, uygulama, staj) ders saatleri oldukça yoğun olduğundan iş yükleri daha yüksektir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (preklinik uygulama, staj,seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavların ve yarıyıl içi çalışmanın katkısı %50 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır.Yıl sonu geçme notu 60 puandır. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait en çok iki dersten bütünleme sınavına girebilir.
Mezuniyet Şartları  
Programda mevcut olan (toplam 300 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.4 ağırlıklı not ortlaması elde eden, ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere DİŞ HEKİMLİĞİ alanında lisans diploması verilir.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Diş Hekimleri kamu ve özel sektörde görev yapmaktadır. Sağlık Bakanlığı hastaneleri, Özel Sağlık Merkezleri ve Üniversite hastanelerinde çalışmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü doktora programlaındarda öğrenim görebilirler.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kanuni Kampüsü 61080 Trabzon/TÜRKİYE
Telefonu      : +90 462 377 47 00
Belge Geçer           : +90 462 325 30 17
E-Posta      : ktudisdekanlik@ktu.edu.tr
Web Adresi : http://dis.ktu.edu.tr
Bölüm Olanakları : 
Fakültede toplam 4 adet derslik, 2 adet öğrenci laboratuvarı, 8 adet öğrenci kliniği, 8 adet öğretim elemanı kliniği, 1 adet araştırma laboratuvarı, 1 adet seminer salonu ve 1 adet öğrenci kantini bulunmaktadır.
1. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz ve Bahar Dönemi
AITB193Atatürk İlk. Ve İnk. Tar.44+0+0ZorunluTürkçe
DIS 102Temel Bilgisayar Bilimleri21+1+0ZorunluTürkçe
DIS 104Fizik-Biyofizik43+0+0ZorunluTürkçe
DIS 127Diş Hekim.Tarihi Ve Etik İlkeler11+0+0ZorunluTürkçe
DIS 141Tıbbi Biyoloji ve Genetik62+1+0ZorunluTürkçe
DIS 143Anatomi62+1+0ZorunluTürkçe
DIS 145Temel Bilgi Teknoloji Kullanımı21+1+0ZorunluTürkçe
DIS 147Diş Morfolojisi ve Manipülasyonu131+4+0ZorunluTürkçe
DIS 149Biyoistatistik41+1+0ZorunluTürkçe
DIS 151Biyokimya83+0+0ZorunluTürkçe
PSK 103Davranış Bilimleri21+0+0ZorunluTürkçe
TDB 109Türk Dili44+0+0ZorunluTürkçe
YDB 115İngilizce - I44+0+0Zorunluİngilizce
Güz ve Bahar Dönemi Toplamı :6028+9+0
2. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz ve Bahar Dönemi
BIYO243Anatomi62+1+0ZorunluTürkçe
DIS 202Endodonti21+0+0ZorunluTürkçe
DIS 203Maddeler Bilgisi21+0+0ZorunluTürkçe
DIS 241Mikrobiyoloji Parazitoloji62+1+0ZorunluTürkçe
DIS 245Histoloji-Embriyoloji62+1+0ZorunluTürkçe
DIS 247Fizyoloji63+0+0ZorunluTürkçe
DIS 249Diş Morfolojisi Ve Manipülasyonu122+4+0ZorunluTürkçe
DIS 251Diş Hastalıkları Ve Tedavisi81+3+0ZorunluTürkçe
KIM 211Biyokimya42+0+0ZorunluTürkçe
Güz ve Bahar Dönemi Toplamı :5216+10+0
3. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz ve Bahar Dönemi
DIS 302Ağız Mikrobiyolojisi11+0+0ZorunluTürkçe
DIS 304Çene Hareketleri Ve Oklüzyon11+0+0ZorunluTürkçe
DIS 311Ortodonti42+0+0ZorunluTürkçe
DIS 317Oral Diagnoz ve Radyoloji42+0+0ZorunluTürkçe
DIS 321Dental Anestezi21+0+0ZorunluTürkçe
DIS 343Farmakoloji32+0+0ZorunluTürkçe
DIS 351Protetik Diş Tedavisi62+2+0ZorunluTürkçe
DIS 353Pedodonti21+0+0ZorunluTürkçe
DIS 357Ağız Diş Çene Hastalıkları Cerrahisi32+0+0ZorunluTürkçe
DIS 361Diş Hastalıkları Ve Tedavisi51+2+0ZorunluTürkçe
DIS 363Genel Patoloji41+0+0ZorunluTürkçe
DIS 365Periodontoloji42+0+0ZorunluTürkçe
DIS 381Endodonti73+6+0ZorunluTürkçe
Güz ve Bahar Dönemi Toplamı :4621+10+0
4. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz ve Bahar Dönemi
DIS 402Ağız Patoloji21+0+0ZorunluTürkçe
DIS 409Ağız Diş Çene Hastalıkları41+0+0ZorunluTürkçe
DIS 451Farmakoloji21+0+0ZorunluTürkçe
DIS 453Endodonti42+0+0ZorunluTürkçe
DIS 457Ortodonti72+0+0ZorunluTürkçe
DIS 459Oral Diagnoz Ve Radyoloji61+0+0ZorunluTürkçe
DIS 463Pedodonti41+0+0ZorunluTürkçe
DIS 465Peridontoloji62+0+0ZorunluTürkçe
DIS 471Protetik Diş Tedavisi82+0+0ZorunluTürkçe
DIS 473Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi41+0+0ZorunluTürkçe
DIS 475Diş Hastalıkları ve Tedavisi51+0+0ZorunluTürkçe
DIS 481Deontoloji21+0+0ZorunluTürkçe
Güz ve Bahar Dönemi Toplamı :5416+0+0
5. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz ve Bahar Dönemi
DIS 502Çene - Yüz Cerrahisi21+0+0ZorunluTürkçe
DIS 504Çene - Yüz Protezi21+0+0ZorunluTürkçe
DIS 508Muayenehane Yönetimi Ve Ergonomi11+0+0ZorunluTürkçe
DIS 523Endodonti (Staj)40+20+0ZorunluTürkçe
DIS 525Protetik Diş Tedavisi (Staj)40+20+0ZorunluTürkçe
DIS 527Ortodonti (Staj)40+20+0ZorunluTürkçe
DIS 529Oral - Diagnoz Ve Radyoloji (Staj)40+20+0ZorunluTürkçe
DIS 531Periodontoloji (Staj)40+20+0ZorunluTürkçe
DIS 535Diş Hastalıkları Ve Tedavisi (Staj)40+20+0ZorunluTürkçe
DIS 537Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi(Staj)40+20+0ZorunluTürkçe
DIS 547Ağız Diş Çene Hastalıkları Ve Cerrahisi21+0+0ZorunluTürkçe
DIS 549Toplum Ağız - Diş Sağlığı101+3+0ZorunluTürkçe
DIS 565Pedotonti (Staj)40+20+0ZorunluTürkçe
DIS 575Klinik Tıp Bilimleri-I45+0+0ZorunluTürkçe
DIS 576Klinik Tıp Bilimleri-II44+0+0ZorunluTürkçe
Güz ve Bahar Dönemi Toplamı :5714+163+0