Bap Projeleri

 

Projenin Başlığı

:

 Güneydoğu Karadeniz Kıyı Ekosisteminde Ötrofikasyon, Bazı Kirlilik Parametreleri ve Zooplankton Bolluğunun Mevsimsel Değişimi

Proje Yürütücüsü

:

Prof. Dr. Ahmet Cemal DİNÇER

Araştırmacılar

:

Doç. Dr. Ali ALKAN

Yrd. Doç. Dr. Koray ÖZŞEKER

Yrd. Doç. Dr. İlknur YILDIZ

Proje Türü

:

BAP 04 

Proje Grubu : Fen ve Mühendislik Bilimleri