Doktora Tez Sunumu

Bölümümüz ilk doktora öğrencilerinden Lokman ŞILBIR Prof. Dr. Hasan KARAL danışmanlığında Tübitak tarafından da desteklenen “Grafik Sembolleri Temel Alan Teknoloji Destekli Öğrenme Ortamlarının İşitme Engelli Öğrencilerin Okuryazarlık ve İletişim Becerileri Üzerinde Etkilerinin İncelenmesi” başlıklı tezini tamamlamıştır.

 

 

Yüksek Lisans Tez Sunumları

Yüksek lisans öğrencilerinden;

  • Merve AYDIN, Yrd. Doç. Dr. Ali Kürşat ERÜMİT danışmanlığında “Uzaktan Öğretici Yeterliliklerinin Ve Yeterlilik Boyutlarının Belirlenmesi”
  • Murat ATASOY, Prof. Dr. Hasan KARAL danışmanlığında “İşitme Engelliler Sınıf Öğretmenleri İçin İçerik Oluşturma Yazılımının Geliştirilmesi: Alisyazar”
  • Mustafa ALTUNTAŞ,  Yrd. Doç. Dr. Sakine ÖNGÖZ danışmanlığında “Web Teknolojilerinin Ev Ödevi Uygulamalarında Kullanımının Öğrenci Ve Öğretmen Yönüyle Değerlendirilmesi: 7. Sınıf Matematik Dersi Örneği”

başlıklı tez çalışmalarını tamamlamışlardır.