Tamamlanan Tezler

   

  TEZ YAZARI

  YIL

  TEZ ADI

  Lokman ŞILBIR

  2017

  Grafik sembolleri temel alan teknoloji destekli öğrenme ortamlarının işitme engelli öğrencilerin okuryazarlık ve iletişim becerileri üzerindeki etkilerinin incelenmesi
  An analysis of the effects of graphical symbols based technology-aided learning environments on literacy and communication skills of hearing impaired students

  Mücahit ÖZTÜRK

  2018

  Ters-Yüz sınıf modelinde öğrencilerin öz-düzenleyici öğrenme becerilerinin gelişiminin incelenmesi: Yabancı dil dersi örneği

   

 • Yüksek Lisans Tezleri