2017/2018 Güz Dönemi;

Yüksek lisans ve doktora sınav takvimi için tıklayınız.

Tezsiz yüksek lisans programı için tıklayınız.

 

Son Güncelleme : 03-11-2017
Kuruluş  
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Eğitim Fakültelerinin yeninden yapılanması kapsamında 1998 yılında kurulmuştur. Amacı, öğretim teknolojilerinin okullara entegrasyonunda görev alacak ve ilköğretimdeki bilgisayar derslerini yürütecek olan öğretmenleri yetiştirmektedir.
Kazanılan Derece  
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmeni
Derecenin Seviyesi:  Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
a) Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak, b) Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almak.
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Türk yüksek öğretim kurumlarında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar öğretim programındaki ilgili derslerden muaf olurlar.
Dereceye Yönelik Kurallar  
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) Öğretmenlik uygulamasını başarıyla tamamlamak.
Program Profili  
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, gerek alan eğitiminde gerekse öğretmen yetiştirmede çağdaş yaklaşımlar ile 4 yıllık öğretim programını sürdürmektedir. Bölümde verilen eğitim ile bilgisayar ve öğretim teknolojileri konusunda güncel teknolojileri takip eden ve uygulayabilen, farklı ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını kullanabilen, öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, farklı öğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen, diğer alanlardaki öğretmenlere teknolojinin öğretim amaçlı kullanılması doğrultusunda destek sağlayabilen nitelikli öğretmenler yetiştirilmektedir. Ayrıca mezunlar, web tabanlı eğitim uzmanı, çoklu ortam (multimedia) ve grafik tasarımcısı, ağ sistemleri yöneticisi olabilir ve üniversitelerde akademisyen olarak görev alabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Öğrenciler her yarıyılda, ara sınav, sunum, proje, seminer, kısa sınav, ödev, laboratuvar veya benzeri yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bir dersin hem yarıyıl içi çalışma hem de yarıyıl sonu sınavının yıl sonu başarı notuna katkısı % 50'dir. Yarıyıl içi çalışmalar ve yarıyıl sonu sınavı notları 100 puan üzerinden verilir. Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için teorik derslerin en az %70`ine, uygulama ve/veya laboratuarların en az %80'ine devam etmek zorunludur. Bir dersten yarıyıl sonunda başarılı olabilmek için yarıyıl içi notları ne olursa olsun yarıyıl sonu sınavından 100 üzerinden en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Başarı notlarının hesaplanmasında, şubedeki öğrenci sayısının 10'dan fazla olduğu durumlarda bağıl değerlendirme sistemi, şubedeki öğrenci sayısının 10'dan az altında olduğunda ise mutlak değerlendirme sistemi uygulanır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Ayrıca, dönemlik ağırlıklı not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler (DC) harf notu aldığı derslerinden de başarılı kabul edilirler. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait başarısız oldukları bütün derslerden bütünleme sınavına girebilirler. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme sistemi hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.16677&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch= sayfasını ziyaret ediniz.
Mezuniyet Şartları  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan, ayrıca 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ alanında lisans diploması verilir.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Bölüm mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet ve özel statülü okullarda öğretmen, danışman, eğitim programı danışmanı, sınav ve değerlendirme uzmanı, ayrıca üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen olarak görev alabilmektedirler. Mezunların istihdam profilleri aşağıda sıralanmaktadır:
Kamu/Özel Kuruluşlarında Bilgi-Bilişim Merkezi Yöneticisi/Danışmanı,
Eğitim-Öğretim Teknolojileri Uzmanı,
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmeni,
Eğitim ve Öğretim Teknoloğu,
Web Tabanlı Eğitim Uzmanı,
Üniversitelerde Akademisyen,
Çoklu Ortam (Multimedia) ve Grafik Tasarımcısı,
Ağ Sistemleri Yöneticisi.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilir.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : Fatih Eğitim Fakültesi, F Blok, Söğütlü -Akçaabat /Trabzon
Telefonu      : +90 462 0462 3777380
Belge Geçer           : +90 462 0462 2487344
E-Posta      : ktubotebabd@gmail.com
Web Adresi : http://www.ktu.edu.tr/bote
Bölüm Olanakları : 
Bölüm binasında 3 derslik, 61 bilgisayar ve akıllı tahtadan oluşan bir bilgisayar laboratuvarı, 21 bilgisayar ve akıllı tahtadan oluşan bir teknoloji laboratuvarı, İlgili donanımların bulunduğu bir ağ laboratuvarı, öğrencilerin serbest zamanlarında kullanabildikleri kulüp odası yer almaktadır.
1. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
AITB1001Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I22+0+0ZorunluTürkçe
BOTE1001Eğitimde Bilişim Teknolojileri63+0+0ZorunluTürkçe
BOTE1003Eğitim Bilimine Giriş53+0+0ZorunluTürkçe
BOTE1005Bilgisayar Donanımı63+0+0ZorunluTürkçe
BOTE1007Matematik - I64+0+0ZorunluTürkçe
TRKO1011Türkçe I :Yazılı Anlatım I22+0+0ZorunluTürkçe
YDB1001İngilizce - I33+0+0ZorunluTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3020+0+0
Bahar Dönemi
AITB1000Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II22+0+0ZorunluTürkçe
BOTE1000Genel Fizik53+0+0ZorunluTürkçe
BOTE1002Matematik - II64+0+0ZorunluTürkçe
BOTE1004Algoritma Tasarımı ve Analizi83+0+0ZorunluTürkçe
RPD1006Eğitim Psikolojisi53+0+0ZorunluTürkçe
TRKO1012Türkçe - II: Sözlü Anlatım22+0+0ZorunluTürkçe
YDB1004İngilizce - II22+0+0ZorunluTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3019+0+0
YIL TOPLAMI :60
2. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
BOTE2007Eğitimde Grafik ve Canlandırma43+0+0ZorunluTürkçe
BOTE2009Öğretim İlke ve Yöntemleri43+0+0ZorunluTürkçe
BOTE2015Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kull.42+2+0ZorunluTürkçe
BOTE2017Özel Eğitim22+0+0ZorunluTürkçe
BOTE2023Programlama Dilleri I43+0+0ZorunluTürkçe
Teknik(bölüm) Seçmeli-142+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm seçmeli-142+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm dışı seçmeli-142+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Teknik(bölüm) Seçmeli Grubu Dersleri
BOTE2011İnsan Bilgisayar Etkileşimi42+0+0SeçmeliTürkçe
BOTE2019Görsel Tasarım42+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm seçmeli Grubu Dersleri
BOTE2013Etkili Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejileri42+0+0SeçmeliTürkçe
BOTE2021Eğit. Tekno.de Günc. Uyg.42+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm dışı seçmeli Grubu Dersleri
BOTE2001Diksiyon42+0+0SeçmeliTürkçe
BOTE2003Artistik Fotoğraf42+0+0SeçmeliTürkçe
BOTE2005Genel Kimya42+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3019+2+0
Bahar Dönemi
BOTE2000Programlama Dilleri - II63+0+0ZorunluTürkçe
BOTE2002Bilişim Tekn.Eğt.Ölçme ve Değerlendirme43+0+0ZorunluTürkçe
BOTE2010Öğretim Tasarımı63+0+0ZorunluTürkçe
BOTE2012Bilgisayar Ağları ve İletişim63+0+0ZorunluTürkçe
Teknik(bölüm) Seçmeli-142+0+0SeçmeliTürkçe
Teknik(bölüm) Seçmeli-242+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Teknik(bölüm) Seçmeli Grubu Dersleri
BOTE2004Genel Biyoloji42+0+0SeçmeliTürkçe
BOTE2008Medya ve Psikoloji42+0+0SeçmeliTürkçe
BOTE2014Teknoloji ve Yetişkin Eğitimi42+0+0SeçmeliTürkçe
BOTE2016Bilim Tarihi42+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3016+0+0
YIL TOPLAMI :60
3. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
BOTE3001İşletim Sistemleri ve Uygulamaları43+0+0ZorunluTürkçe
BOTE3005Veri Tabanı Yönetim Sistemleri43+0+0ZorunluTürkçe
BOTE3009Uzaktan Eğitim43+0+0ZorunluTürkçe
BOTE3013Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi22+0+0ZorunluTürkçe
BOTE3015Bilişim Teknolojileri Öğretimi I42+2+0ZorunluTürkçe
Teknik(bölüm) Seçmeli-142+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm seçmeli-142+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm dışı seçmeli-142+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Teknik(bölüm) Seçmeli Grubu Dersleri
BOTE3019Android Proglama42+0+0SeçmeliTürkçe
BOTE30213D Modelleme ve Tasarım42+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm seçmeli Grubu Dersleri
BOTE3007Eğitimde Benzetim Uygulamaları42+0+0SeçmeliTürkçe
BOTE3017Okullarda Teknoloji Planlama ve Uygulama42+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm dışı seçmeli Grubu Dersleri
BOTE3003Yazarlık Dilleri42+0+0SeçmeliTürkçe
BOTE3011Türkiye’de ve Dünyada Bilgisayar Öğretim Programları42+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3019+2+0
Bahar Dönemi
BOTE3002Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi43+0+0ZorunluTürkçe
BOTE3004Sınıf Yönetimi22+0+0ZorunluTürkçe
BOTE3008Topluma Hizmet Uygulamaları41+2+0ZorunluTürkçe
BOTE3012Web Tasarımı43+0+0ZorunluTürkçe
BOTE3018Bilişim Teknolojileri Öğretimi II42+2+0ZorunluTürkçe
Teknik(bölüm) Seçmeli-142+0+0SeçmeliTürkçe
Teknik(bölüm) Seçmeli-242+0+0SeçmeliTürkçe
Teknik(bölüm) Seçmeli-342+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Teknik(bölüm) Seçmeli Grubu Dersleri
BOTE3000Oyun ve Grafik Programlama42+0+0SeçmeliTürkçe
BOTE3010Teknoloji Okuryazarlığı42+0+0SeçmeliTürkçe
BOTE3014İnternet ve Toplum42+0+0SeçmeliTürkçe
BOTE3016Eğitsel Video Tasarımı42+0+0SeçmeliTürkçe
BOTE3020Eğitim İstatistiği42+0+0SeçmeliTürkçe
BOTE3022Özel Eğitimde Teknoloji Kullanımı42+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3017+4+0
YIL TOPLAMI :60
4. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
BOTE4003İnternet Tabanlı Programlama43+0+0ZorunluTürkçe
BOTE4007Bilimsel Araştırma Yöntemleri42+0+0ZorunluTürkçe
BOTE4017Rehberlik43+0+0ZorunluTürkçe
BOTE4019Öğretmenlik Uygulaması I62+6+0ZorunluTürkçe
Teknik(bölüm) Seçmeli-142+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm seçmeli-142+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm dışı seçmeli-142+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Teknik(bölüm) Seçmeli Grubu Dersleri
BOTE4001Mobil Öğrenme42+0+0SeçmeliTürkçe
BOTE4015Sanal Dünyalar42+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm seçmeli Grubu Dersleri
BOTE4009Veri Analizine Giriş42+0+0SeçmeliTürkçe
BOTE4013Mesleki Gelişim42+0+0SeçmeliTürkçe
BOTE4021Çevre Eğitimi42+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm dışı seçmeli Grubu Dersleri
BOTE4005Bilişim Hukuku42+0+0SeçmeliTürkçe
BOTE4011Etkili İletişim Becerileri42+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3016+6+0
Bahar Dönemi
BOTE4000Türk Eğitim Tarihi32+0+0ZorunluTürkçe
BOTE4010Alan Eğitiminde Araştırma Projesi52+0+0ZorunluTürkçe
BOTE4012Öğretmenlik Uygulaması102+6+0ZorunluTürkçe
Teknik(bölüm) Seçmeli-142+0+0SeçmeliTürkçe
Teknik(bölüm) Seçmeli-242+0+0SeçmeliTürkçe
Teknik(bölüm) Seçmeli-342+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Teknik(bölüm) Seçmeli Grubu Dersleri
BOTE4002Eğitim Yazılımı Tasarımı42+0+0SeçmeliTürkçe
BOTE4004Proje Geliştirme ve Yönetimi42+0+0SeçmeliTürkçe
BOTE4006Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları42+0+0SeçmeliTürkçe
BOTE4008İleri Programlama42+0+0SeçmeliTürkçe
BOTE4014Medya Okuryazarlığı42+0+0SeçmeliTürkçe
BOTE4016Öğrenim Yönetim Sistemleri42+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3012+6+0
YIL TOPLAMI :60