GENEL TANITIM  

 

 1998 yılında eğitim öğretime başlayan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ)  Fatih Eğitim Fakültesi (FEF) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü, ilk mezunlarını 2002 yılında vermiştir.  Bölümün öncelikli amacı, ilk ve orta dereceli okullarda görev yapacak bilişim teknolojileri öğretmenlerini yetiştirmektir. Bölümün bir diğer amacı, öğrenme ortamlarında teknolojinin etkin kullanımına rehberlik edecek donanımlı bireyler yetiştirmektir. Ayrıca bölüm mezunları kamu ve özel sektörde eğitim, bilişim ve tasarım alanlarında aşağıda belirtilen çok geniş bir yelpazede iş imkânı bulabilmektedirler;

 • Kurum ve Kuruluşların Bilgi İşlem Merkezlerinde Yönetici ya da Danışman
 •  Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı
 • Eğitim Teknoloğu
 • Öğretim Tasarımcısı
 •  Eğitim Yazılımı Geliştirme/ Web Tabanlı Eğitim Tasarımcısı
 • Uzaktan Eğitim Uzmanı ya da Danışmanı
 • Bilgisayar Sistemleri ve Web Tasarımcısı
 • Çoklu Ortam (Multimedia) ve Grafik Tasarımcısı
 • Proje Yöneticisi
 • Ağ yöneticisi
 • Yazılımcı 
 • Mezunlar üniversitelerin ilgili bölümlerinde lisansüstü eğitimlerine devam ederek akademik kariyer yapma seçeneğini de tercih edebilirler.

Bölümün öğretim programı; genel kültür, alan ve alanı öğretmeye yönelik pedagoji bilgisi kazandıran dersleri içermektedir. Alanı öğretmeye yönelik olarak temel bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımından, çoklu ortam öğrenme ürünleri tasarımı, öğretim tasarımı donanım, programlama, ağ yönetimine kadar geniş bir yelpazede dersler öğrencilere sunulmaktadır. Alanı öğretiminde pedagoji bilgisi kazandırmaya yönelik eğitim bilimine giriş, öğretim ilke ve yöntemleri gibi dersler eğitim programında yer alıp öğrenciler öğretmenlik uygulaması ve okul deneyimi dersleriyle fakültede edindikleri bilgileri mesleki ortamda uygulama imkanı bulabilmektedirler. Ayrıca bölümde verilen seçmeli dersler ile öğrencilerin ilgi duydukları konularda daha fazla bilgi ve deneyime sahip olmaları sağlanmaktadır. Bunların yanında, öğrenciler ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda fakültenin farklı programları tarafından yürütülen seçmeli dersler havuzundan ders alabilmektedir. Öğretim programındaki bu esnek yapı, öğretmen adaylarının akademik ve sosyal tercihlerde bulunabilmesi adına önemlidir.

Öğrenciler, bölüm öğretim programı doğrultusunda birçok ders kapsamında ağırlıklı olarak proje çalışmaları yürütmektedirler. Bu projelerin BÖTE öğrenci kurultaylarında sunularak ülke genelinde bölüm öğrencileri arasındaki etkileşimin ve iletişimin artırılması sağlanmaktadır. Ayrıca bu projeler, TÜBİTAK gibi önde gelen kuruluşlara sunulup destek alınabilmektedir. Geçtiğimiz yıllarda TÜBİTAK tarafından sağlanan destek programlarından “Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Destek Programı” kapsamında 5 öğrenci projesi desteklenmiştir.

Bölüm binasında 3 derslik, 60 bilgisayardan oluşan bir bilgisayar laboratuarı, ilgili donanımların bulunduğu bir ağ laboratuarı ve 20 bilgisayar ve akıllı tahtanın bulunduğu bir teknoloji laboratuarı yer almaktadır. KTU Uzaktan Eğitim Merkezi’nde bulunan akıllı sınıf ve içerik geliştirme laboratuarı ihtiyaç duyulduğunda bölüm öğrenciler tarafından kullanılabilmektedir. Ayrıca KTU Uzaktan Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen eğitim ve kurslara katılabilmektedirler. Cisco Ağ Akademisi Programı Karadeniz Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde verilen sertifikasyon eğitimlerinden birdir. Bu eğitim programının asıl amacı temel ağ bilgilerinden başlayıp, detaylı bir network eğitimi sunmaktır. Eğitimler 4 kurdan oluşmaktadır. 4 Kur'u da başarıyla tamamlayan kullanıcılar sertifikasyon sisteminden ilki olan CCNA (Cisco Certified Networking Associate) sınavını rahatlıkla geçebilecek düzeye gelmektedirler. Ayrıca CCNA Network Academy eğitimlerini tamamlayan kullanıcılara Cisco Systems tarafından Networking Academy mezuniyeti sertifikası verilmektedir. 

Öğrenciler bölümde ve Uzaktan Eğitim Merkezi’nde yarı zamanlı iş imkânı bulabilmektedirler.

Bölümün Yunanistan'da bulunan Western Macedonia Üniversitesi’yle ikili anlaşması olup öğrenciler Erasmus programı kapsamında öğrenimlerinin bir kısmı için değişim programından yararlanabilirler. Bunun yanı sıra Çift Anadal uygulamasıyla ilgili yeterlilikleri sağlamış bölüm öğrencileri, aynı zamanda ikinci bir lisans diplomasına sahip olabilmektedir. KTÜ FEF BÖTE öğrencilerine “İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Zihin Engelliler Öğretmenliği, İşitme Engelliler Öğretmenliği Ve Orta Öğretim Matematik Öğretmenliği” programlarında çift ana dal yapma olanağı sunmaktadır.

Bölümümüzde yüksek lisans ve doktora programları da bulunmaktadır. Bu sayede alanda akademik kariyer yapmak isteyen öğrenciler yetiştirilmektedir. Lisansüstü programlar bünyesinde eğitim teknolojileri alanında kuramsal ve uygulamalı dersler verilmekte, güncel eğilimler dikkate alınarak ürün odaklı projeler gerçekleştirilmektedir. Tez konularının seçiminde güncel teknolojilerin eğitim ortamlarına entegrasyonu, mevcut sorunlar için etkili çözümler üretilmesi ve özgün değerin yüksek olması konuları üzerinde hassasiyetle durulmaktadır.  Bunun  yanı sıra bölümde tamamlanan  ve  devam etmekte olan TÜBİTAK, BAP, AVRUPA BİRLİĞİ projeleriyle akademik çalışmalar desteklenmektedir.      

KTÜ FEF BÖTE eğitim teknolojileri alanında üç uluslararası sempozyuma ev sahipliği yapmıştır. Bu konferanslar sayesinde bölüm öğrencileri de kendi alanlarında gerçekleştirilen bu sempozyumlara katılma fırsatı bularak alandaki güncel gelişmeleri ve tartışmaları yakından izleyebilmektedirler. Ayrıca öğrenciler bu sempozyumların düzenlenmesinde gönüllü olarak çalışarak kendi gelişimlerine katkıda bulunabilmektedirler. Sempozyumların yanı sıra bölümde çeşitli toplantı, panel ve eğitimler düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.

KTÜ FEF BÖTE sosyal ve kültürel açıdan da öğrencilerini desteklemektedir.  Bölüm bünyesinde yer alan KTÜ BÖTE Kulübü her yıl kişisel gelişimden sosyal etkinliklere kadar pek çok etkinlik düzenlemektedir. Bunlara örnek olarak seminerler, eğitimler, sportif faaliyetler, geziler, konserler, BÖTE tanışma günleri, özel günlerde düzenlenen kahvaltılar ve yemekler verilebilir.

KTÜ BÖTE mezunlarının temel bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımı ve bunların etkin öğretimi konularında donanımlı,  akademik gelişmeye açık, etkileşimli öğrenme ortamları ve materyalleri tasarlama konusunda kendine güvenen, sosyal sorumluluk bilincine sahip, bireysel ve ekiple çalışma becerileri gelişmiş bireyler olarak yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Türkiye’nin dört bir yanında öğretmen, akademisyen veya özel sektör mensubu olarak görev yapan mezunlarımız, bu amaç doğrultusunda harcanan çabanın sonuçları olarak bizi onurlandırmaktadır.