Doktora Tezleri

 

TEZ YAZARI

YIL

TEZ ADI

Lokman ŞILBIR

2017

Grafik sembolleri temel alan teknoloji destekli öğrenme ortamlarının işitme engelli öğrencilerin okuryazarlık ve iletişim becerileri üzerindeki etkilerinin incelenmesi
An analysis of the effects of graphical symbols based technology-aided learning environments on literacy and communication skills of hearing impaired students

Mücahit ÖZTÜRK

2018

Ters-Yüz sınıf modelinde öğrencilerin öz-düzenleyici öğrenme becerilerinin gelişiminin incelenmesi: Yabancı dil dersi örneği

Seyfullah GÖKOĞLU

2019

Sanal gerçeklik temelli öğrenme ortamının yangın güvenliğine yönelik davranışsal becerilerinin gelişimine etkisi