Tasarım Projesi Dersi Web Sayfası

Dersin Adı : BIL 4001 Mühendislik Tasarımı 

Dersin Sorumlusu : Bölüm Öğretim Elemanları 

Dönem / Kredi : 4. Sınıf - Güz-Bahar Yarıyılı / Haftada 1 saat teorik 2 saat uygulama / 2 kredi  


  

Mühendislik Tasarımı - Uygulama - Duyurular

2017-2018 Bahar Dönemi Mühendislik Tasarımı Danışman atamaları belirlenmiştir. Dönemin 6. haftası sonuna (23 Mart Cuma) kadar aşağıdaki Proje Planı Formu hazırlanıp danışmana sunulmalıdır. Bu formdan alınacak puan %30 Arasınav notunu belirleyecektir. (01.03.2017)    

2017-2018 Bahar Dönemi Mühendislik Tasarımı Konusu başvuruları Akademik Takvim'de belirtilen 20-23 Şubat 2018 tarihleri arasında, aşağıdaki linkten temin edilecek başvuru formlarının yalnızca öğrenci bölümü doldurularak yapılacaktır. Formlar Bölüm Sekreterliğine teslim edilecektir. Bu tarihler arasında form teslim etmeyenler Danışman atamaları yapıldıktan sonra formlarını Danışmanlarına vereceklerdir. (14.02.2018)  

 


  

Belgeler


  

Arşiv