Tasarım Projesi Dersi Web Sayfası

Dersin Adı : BIL 4001 Mühendislik Tasarımı 

Dersin Sorumlusu : Bölüm Öğretim Elemanları 

Dönem / Kredi : 4. Sınıf - Güz-Bahar Yarıyılı / Haftada 1 saat teorik 2 saat uygulama / 2 kredi  


  

Mühendislik Tasarımı - Uygulama - Duyurular

 2017-2018 Bahar Dönemi Mühendislik Tasarımı Bütünleme sunumları poster olarak 22 Haziran 2018 Cuma saat 14:00’da I ve II Öğretim birlikte aşağıdaki Poster Sunum Planına göre Bilgisayar Grafikleri Laboratuarı'nda yapılacaktır. Karton ciltli tezlerin teslim edilebilmesi için en geç 19 Haziran  tarihine kadar danışman öğretim elemanından onay alınmalıdır. Karton ciltli tezler grup adına, 3 nüsha halinde 20 Haziran tarihine kadar bölüm sekreterliğine teslim edilmelidir. Tezlerin, posterlerin pdf hali ve projelerin demosuna ait en fazla 5 dakikalık videoların da en geç 20 Haziran tarihine kadar kağıt DVD zarfına öğrenci(ler/n)in numarası, ismi ve programı (I.Öğr/II.Öğr) yazılmış DVD şeklinde sekreterliğe teslim edilmesi gerekmektedir. (16.06.2018)

2017-2018 Bahar Dönemi Mühendislik Tasarımı Poster Sunumları, 7 Haziran 2018 Perşembe saat 13:00'da I ve II Öğretim birlikte aşağıdaki Poster Sunum Planına göre Bilgisayar Grafikleri Laboratuarı'nda yapılacaktır. Posterler A1 boyutunda (594x841mm) hazırlanacaktır. Ayrıca projelerin demosuna ait en fazla 5 dakikalık, .mp4, .flv, .avi, .wmv formatlarının birinde en düşük 1280x720 çözünürlükte bir video hazırlanmalıdır. (31.05.2018) 

Tezlerin pdf hali, posterler ve videolar en geç 6 Haziran 2018 Çarşambaya kadar kağıt DVD zarfına öğrenci(ler/n)in numarası, ismi ve programı (I.Öğr/II.Öğr) yazılmış DVD şeklinde sekreterliğe teslim edilmelidir. (31.05.2018) 

2017-2018 Bahar Dönemi Mühendislik Tasarımı karton ciltli tezler, grup adına, 3 nüsha halinde 25 Mayıs 2018 tarihine kadar Bölüm Sekreterliği'ne teslim edilmelidir. Tezler aşağıdaki Yazım Kılavuzu’nda belirtilen kurallara uygun yazılmalıdır. Karton ciltli tezlerin teslim edilebilmesi için en geç 23 Mayıs Çarşambaya kadar danışman öğretim elemanından onay alınmalıdır. Sunum programı daha sonra ilan edilecektir. Bütünlemeye kalacak öğrenciler karton ciltli tezlerini daha sonra ilan edilecek bir tarihte teslim edeceklerdir. (18.05.2018) 

2017-2018 Bahar Dönemi Mühendislik Tasarımı Danışman atamaları belirlenmiştir. Dönemin 6. haftası sonuna (23 Mart Cuma) kadar aşağıdaki Proje Planı Formu hazırlanıp danışmana sunulmalıdır. Bu formdan alınacak puan %30 Arasınav notunu belirleyecektir. (01.03.2018)    

2017-2018 Bahar Dönemi Mühendislik Tasarımı Konusu başvuruları Akademik Takvim'de belirtilen 20-23 Şubat 2018 tarihleri arasında, aşağıdaki linkten temin edilecek başvuru formlarının yalnızca öğrenci bölümü doldurularak yapılacaktır. Formlar Bölüm Sekreterliğine teslim edilecektir. Bu tarihler arasında form teslim etmeyenler Danışman atamaları yapıldıktan sonra formlarını Danışmanlarına vereceklerdir. (14.02.2018)   

 


  

Belgeler


  

Arşiv