Program Eğitim Amaçlarının Oluşturulma Süreci

Paydaşlarımızın bölümümüzün eğitim amaçlarının oluşturulmasında ve gözden geçirilmesinde önemli rolü bulunmaktadır. Doğrudan veya dolaylı olarak eğitim geliştirme sürecimizin içinde bulunan paydaşlarımızın eğitim amaçlarımızı oluşturma sürecine katkıları aşağıda anlatılmıştır:

Bölümümüz akademik kadrosu, belirli aralıklarla lisans öğrencileri ile “empati” toplantıları yapmaktadır. Bu toplantılarda bölümün öğrencilerden istediklerinin belirtilmesinin yanında öğrencilerin bölümden istekleri de dinlenmektedir. Onların, eğitimde iyileştirme sağlayacak önerileri kabul edilerek, eğitime doğrudan katkıları sağlanmaktadır. Ayrıca lisans öğrencilerimizin doldurduğu anketler de değerlendirilerek eğitimde gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır.

Bölümümüzdeki akademik kadro da düzenli olarak toplanmaktadır. Bu toplantılarda gelişen bilime göre ders programında ve ders içeriklerinde yapılması gereken değişiklikler tartışılmakta ve uygulamaya geçilmektedir. Daha iyi bir eğitim-öğretim için hangi eğitim-öğretim metodunun uygulanması, öğrencilere karşı nasıl davranılması gerektiği, fiziki altyapıdaki eksiklikler konularında da görüş alış-verişi yapılmaktadır. Ayrıca, her yıl hazırlanan faaliyet raporunun bölüm kurulunda görüşülmesi ile de akademik açıdan yeterliliğimiz değerlendirilmekte ve “bilimsel tartışmalarda aktif rol almak” ve “projeler üretebilmek” amaçlarımıza ulaşmamız için yapmamız gerekenler belirlenmektedir.

Bölümümüz bu yıl 16. dönem mezunlarını verecektir. Bu zamana kadar mezun olan öğrencilerimizin birçoğu bölümümüzle olan bağını koparmamıştır. Onlarla mail grubu aracılığıyla sürekli olarak haberleşilmekte ve eğitimimize katkıları sağlanmaktadır. Bu amaçla belirli peryotlarla onlara anketler yollayıp eğitim-öğretimimizin nasıl daha iyi bir noktaya gelebileceği sorusunun cevabı aranmaktadır. Mezunlarımızla olan irtibatımız sayesinde piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda eğitimimizde güncellemeler yapılabilmektedir. Ayrıca mezunlarımız, öğrencilerin yapması zorunlu staj eğitiminde de aracı rol üstlenerek öğrencilerin vasıflı staj yapmalarına yardımcı olmaktadırlar.

Bilgisayar Mühendisliği alanında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile özel firmalar da eğitimimize yön verenler arasında yer almaktadır. Bu amaçla aşağıdaki kurum ve kuruluşların temsilcilerin katılımıyla bir Danışma Kurulu oluşturulmuştur:

Türk Hava Yolları, KOSGEB, EMO, Türk Telekom, Turkcell, TRT, Erişim Bilgisayar, ATA Yazılım, Microsoft Türkiye. Bunların haricinde öğrenci temsilcileri ile bölüm öğretim üyeleri de danışma kurulunda bulunmaktadır. Bu kurulla belirli aralıklarla Danışma Kurulu Toplantıları gerçekleştirilerek eğitim-öğretimin ne seviyede olduğu, ihtiyaçların ne olduğu, bu ihtiyaçlara göre iyileştirmelerin nasıl yapılabileceği ve program eğitim amaçlarındaki ne tür güncellemelerin gerektiği konusunda görüş alış-verişinde bulunulmaktadır.

Danışma Kurulu Toplantıları, paydaşların çoğunun Trabzon dışından katılması nedeniyle yılda ancak 1 kez yapılabilmektedir. Bu yüzden 27.05.2011 ‘de yapılan Danışma Kurulu toplantısında kurul üyelerinin daha sık görüşebilmesine yönelik bir mail grubu oluşturulmasına karar verilmiştir. Böylece mail grubunda dile getirilen öneri ve görüşlerin bölüm akademik kurulunda değerlendirilip eğitim amaçlarında gerekli güncellemelerin yapılacağı bir sistematik oturtmak amaçlanmaktadır.