Lisans / Bitirme Çalışması

 

Dersin Adı :TEZ 400 Bitirme Çalışması 

Dersin Sorumlusu : Bölüm Öğretim Elemanları 

Dönem / Kredi : 4. Sınıf - Güz ve Bahar Yarıyılı / Haftada 6 saat uygulama / 3 kredi


 Bitirme Çalışması - Uygulama - Duyurular   

  •  2019-2020 Güz Dönemi Bitirme Çalışması Bütünleme Poster Sunumları 24 Ocak 2020 Cuma günü saat 14:00’da Bilgisayar Grafikleri Laboratuarı'nda aşağıdaki Poster Sunum Planına göre yapılacaktır. Karton ciltli tezler grup adına, 3 nüsha halinde 22 Ocak Çarşamba gününe kadar bölüm sekreterliğine teslim edilmelidir. Karton ciltli tezlerin teslim edilebilmesi için en geç 21 Ocak Salı gününe kadar danışman öğretim elemanından onay alınmalıdır. Tezlerin, posterlerin ve projelerin demosuna ait en fazla 5 dakikalık videoların da en geç 22 Ocak Çarşamba gününe kadar kağıt DVD zarfına öğrenci(ler/n)in numarası, ismi, programı (I.Öğr/II.Öğr) ve danışman ismi yazılmış DVD şeklinde sekreterliğe teslim edilmesi gerekmektedir. (16.01.2020)

  • 2019-2020 Güz Dönemi Bitirme Çalışması karton ciltli tezler, grup adına, 3 nüsha halinde 27 Aralık 2019 Cuma tarihine kadar bölüm sekreterliğine teslim edilmelidir. Tezler aşağıdaki Yazım Kılavuzu’nda belirtilen kurallara uygun yazılmalıdır. Karton ciltli tezlerin teslim edilebilmesi için en geç 25 Aralık Çarşambaya kadar danışman öğretim elemanından onay alınmalıdır. Bütünlemeye kalacak öğrenciler karton ciltli tezlerini daha sonra ilan edilecek bir tarihte teslim edeceklerdir. (19.12.2019)  

  •  2019-2020 Güz Dönemi Bitirme Çalışması Poster Sunumları, 10 Ocak 2020 Cuma saat 9:00’da Bilgisayar Grafikleri Laboratuarı'nda aşağıdaki Poster Sunum Planına göre yapılacaktır. Posterler A1 boyutunda (594x841mm) hazırlanacaktır. Ayrıca projelerin demosuna ait en fazla 5 dakikalık, .mp4, .flv, .avi, .wmv formatlarının birinde en düşük 1280x720 çözünürlükte bir video hazırlanmalıdır. (19.12.2019)    

  •  Tezlerin pdf hali, posterler ve videolar en geç 8 Ocak 2020 Çarşambaya kadar kağıt DVD zarfına öğrenci(ler/n)in numarası, ismi ve programı (I.Öğr/II.Öğr) yazılmış DVD şeklinde sekreterliğe teslim edilmelidir. (19.12.2019)

  • Bitirme Çalışması Danışman Atamaları ilan edilmiştir. Dönemin 8. haftası sonuna kadar (8 Kasım Cuma) aşağıda şablonu verilen Proje Planı Formu Danışmana teslim edilmedir. (01.10.2019)

  • 2019-2020 Güz Dönemi Bitirme Çalışması Konusu başvuruları Akademik Takvim'de belirtilen 19-20 Eylül 2019 tarihleri arasında, aşağıdaki linkten temin edilecek başvuru formları doldurularak yapılacaktır. Formlar Bölüm Sekreterliğine teslim edilecektir. Bu tarihler arasında form teslim etmeyenler Danışman atamaları yapıldıktan sonra formlarını Danışmanlarına vereceklerdir. (16.09.2019)