Bilgisayar Ağ Programlama Dersi Ödev Savunma Tarihleri

Ödev raporlarının teslim tarihi 12.12.2019 Perşembe günü ve ödev savunma tarihleri 17 ve 18 Aralık 2019 olarak belirlenmiştir. Ödev raporlarının son teslim tarihine (12.12.2019) kadar Arş. Gör. Bahar Hatipoğlu Yılmaz veya Çağatay Murat Yılmaz'a elden teslim edilmesi gerekmektedir. Grup bazında ödev savunma tarih ve saatlerine bu bağlantıdan erişebilirsiniz. Ders çakışması olması durumunda cmyilmaz@ktu.edu.tr adresine bir gün önceden elektronik posta atarak farklı bir saate randevu alabilirsiniz. Bunun dışında belirtilen tarih ve saatte ödev savunmasına gelmeyen veya bildirmeyen grupların savunmaları başka bir zaman diliminde alınmayacaktır.

Ödev raporlarının içeriği şu şekildedir: ön kapak, özet, giriş, yapılan çalışma planı, yapılan çalışmalar, sonuçlar ve kaynaklar.
Ödev içeriği ile ilgili bilgiler derste verilmiştir. Tüm grup üyeleri ödevden eşit derecede sorumludurlar. Savunmaya katılmayan öğrenciler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Ödev savunmaları Bilgisayar Grafikleri/Bilgisayar Organizasyonu Laboratuvarında alınacaktır.