Bilişim Etiği Dersi Ödev Teslim ve Savunma Tarihleri

Grup yazılımları yapan gruplar için ödev savunma tarihleri https://bit.ly/2KJxEe8 adresinde ilan edilmiştir. Grup yazılımı yapmayan ve rastgele bir gruba atanan 1. öğretimler için 1G29-1G38 grupları ve 2. öğretimler için 2G2-2G8 grupları eğer savunma yapacaklarsa 19.04.2019 saat 17:00'ye kadar tarihine kadar savunma tarih randevusu almak için cmyilmaz@ktu.edu.tr adresine elektronik posta atmalıdırlar. Randevusu olmayan gruplar hiçbir savunma yapamazlar.

Tüm gruplar için ödev rapor teslim tarihi 26.04.2019 tarihi saat 17:00'dır. Bu tarihe kadar ödev rapor çıktılarının Arş. Gör. Bahar Hatipoğlu Yılmaz veya Arş. Gör. Çağatay Murat Yılmaz'a teslim edilmesi gerekmektedir. Odada bulamadığınız durumlarda raporu kapı altından atabilirsiniz.