Bilişim Etiği Dersi Disiplinlerarası Ödevi

Aşağıda detayları verilen ödev içeriği ile ilgili gruplarınızı cmyilmaz@ktu.edu.tr (Araş. Gör. Çağatay Murat Yılmaz) veya baharhatipoglu@ktu.edu.tr (Araş. Gör. Bahar Hatipoğlu Yılmaz) adreslerine 22.03.2019 tarihine kadar iletilmesi gerekmektedir (odaya bizzat gelmenize gerek yoktur).
Elektronik posta içeriğinde öğrenci isim, soyad, numara ve öğretim bilgisi (I. veya II.  öğretim) yer almalıdır. Dış bölümden gelen öğrencinin ayrıca hangi bölümden olduğu belirtilmelidir.

Ödev konusu : Bilişim etiği kapsamına girecek bir konunun diğer disiplinden bir elemanla belirlenmesi, tartışılması ve değerlendirilmesi. 

Ödev Grupları: Gruplar 4 (bilgisayar mühendisliği bölümünde bilişim etiği dersini alan öğrenci)  ve +1 (diğer disiplinden tartışılacak konu ile ilgili bir KTÜ lisans öğrencisi)  kişiden oluşturulacaktır (toplam 5 öğrenci).

Teslim tarihi : En son ödev raporu teslim tarihi ve sunum-savunma tarihleri gruplar belirlendikten sonra bu bağlantıdan ve elektronik posta olarak ilan edilecektir. Yazılan ve belirlenen grupları da aynı bağlantıdan takip edebilirsiniz.

Ödev değerlendirme kriterleri ve disiplinlerarası çalışma raporunun değerlendirilmesi konuları ile ilgili detaylı bilgi öğrenci_numarası@ogr.ktu.edu.tr elektronik posta adreslerinize gönderilmiştir. Lütfen ödevle ilgili güncel duyurular için e-posta adresinizi kontrol ediniz.