Bilgisayar Ağları Laboraturarı Web Sayfası

Dersin Adı : BIL 410 Bilgisayar Ağları Laboratuvarı

Dersin Sorumlusu : Dr. Öğr. Üyesi Sedat GÖRMÜŞ

Dönem / Kredi : 4. Sınıf - Bahar Yarıyılı / Haftada 2 saat

Dersle İlgili Duyurular

 

 • Yarıyıl Planı

 • Deney Raporu ile ilgili Uygulama Esasları
  • Deney raporları grup halinde hazırlanacaktır.

   Deney rapor şablonu
    
  • Deneye gelmeden önce hazırlık soruları cevaplanarak deney raporunun hazırlık soruları kısmına yazılmalıdır.
  • Deneylerden ve deney hazırlık sorularından her öğrenci sorumludur.
   • Deney föyleri aşağıda bağlantısı verilen Moodle platformu üzerinden toplanacaktır. Sisteme nasıl giriş yapacağınız, ilk şifrenizi nasıl oluşturacağınız ve rapor ödevlerinizi nasıl yükleyeceğiniz web sayfasında ana menüdeki bağlantılarda verilmiştir.
   • Rapor ödevlerini deney grubundaki herhangi birinin sisteme yüklemesi yeterlidir. Ödevinizi deneyinizin bitiş saatinden bir sonraki deney saatine kadar (13:00) yüklemeniz gerekmektedir. Diğer zaman aralıklarında ödev yükleyemezsiniz.
   • Maksimum 1 MB boyutunda pdf dosyası yükleyebilirsiniz. Pdf dosyasının ön sayfası ilgili deneyinizin kapağı olmalıdır.
   • Adres: http://ceng2.ktu.edu.tr/~moodle/moodle/

Deneyler ve Deney Föyleri 

    Deney Adı / Deney Sorumlusu Kaynaklar

 1  

Ağ İletişim Ortamları

Sorumlu Arş. Gör. Mustafa YAZICI

Deney Föyü

 


 2  

Kablosuz Sensör Ağlar

Sorumlu : Arş. Gör. İlknur KAYIKÇIOĞLU

Deney Föyü 


 3  

Ağ Sunucuları ve Uygulamaları

Sorumlu : Arş. Grv. Yusuf ÖZEN

Deney Föyü

Uygulama ve İşleyiş


 4  

WIRESHARK ile AĞ PAKET ANALİZİ (NETWORK SNIFFING)

Sorumlu : Arş. Grv. Çağatay M. YILMAZ

Deney Föyü

Ek Belgeler


 5  

Oturum Başlatma Protokolü ve Uygulamaları

Sorumlu : Öğr. Grv. Zafer YAVUZ

Deney Föyü


 6  

İkinci Katman Yönlendirme (MPLS)

Sorumlu : Dr. Öğr. Üyesi Sedat GÖRMÜŞ

Deney Föyü


 7  

Soket Programlama

Sorumlu : Arş. Gör. Gül MUZAFFER

Deney Föyü

Deney rapor şablonu deney föyünün son sayfasında yer almaktadır.