1.- 124 SKHK’ de Bilgi İşlem Daire Başkanlığının görevleri şu şekilde belirlenmiştir.

 1. Üniversitedeki bilgi işlem sitemlerini işletmek, eğitim öğretim ve araştırmalara destek olmak.
 2. Üniversitenin ihtiyaç duyacağı diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmektir.

2.- Üniversitemizin merkez ve diğer yerleşkelerde ( Rektörlük, Fakülte, Yüksekokul, Enstitü ve diğer birimler. ) iş birliği yaparak bilgi işlem sistemini kurmak, bakım ve onarımlarını yapmak, bunlara ait hizmetleri ilgili birimlerle yürütmek.

 • Bilgi işlem projeleri ile ilgili olarak üniversite birimleri arasında koordinasyon sağlamak ve işbirliği içerisinde çalışmak.
 • Rektörlük ve diğer birimler ile bilgi teknolojileri kapsamında, bilişim sistemlerinin temin bakım ve onarımlarına ilişkin üniversite tarafından belirlenen ilkelere paralel olarak düzenlemeler yapmak.
 • Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak elektronik bilgi, belge ve iş akış düzenini kurmak, buna yönelik projeler geliştirmek, uygulamak ve uygulatmak.
 • Gelişen bilişim teknolojisini izlemek ve bunların üniversite bünyesineaktarımı konusunda görüş ve önerilerde bulunmak.
 • Üniversitenin tüm birimlerinde iş sürekliliğinin temini için, internet ve bilgi sistemleri altyapısının düzenliliği ve güncel teknolojilere uygun hale getirilmesi.
 • Üniversitenin veri ve bilgilerinin güvenliğini sağlamak ve veri güvenliği politikaları oluşturmak, geliştirmek.
 • Üst yönetimin vereceği diğer görevleri yapmak.
Son Güncelleme : 04-05-2017

Nitelikli Elektronik Sertifika Yenileme Yönergeleri

Nitelikli Elektronik Sertifikaların süresinin bitmesine 3 (üç) ay kala sertifika sahiplerinin tanımlı e-postaları üzerinden Kamu Sertifikasyon Merkezine bildirim yapılır.

E-postalarına bildirim yapılanlardan e-imza sertifikasının yenilenmesi gerek görülenlerin yapması gereken işlemler aşağıda belirtildiği şekildedir.

 1. ……@ktu.edu.tr  uzantılı e-posta adreslerine başvuru parolası içerikli mesajın gelip gelmediğini kontrol etmek.
 2. Mesaj gelmiş ise gönderilmiş olan bağlantı linkine tıklanarak elektronik ortamdaki başvuru formuna erişilir. Formu doldurup halen geçerli olan elektronik imza ile imzalayarak başvuru tamamlanır.
 3. Yeni sertifikalar en erken önceki sertifika süresinin dolmasına 2 (iki) ay kala üretilir ve önceki sertifikanın süresi dolmadan kullanılamaz.