Bilgisayar ve diğer bilişim malzemelerinin bakım ve onarımı
KTÜ bünyesinde kullanılan bilgisayar, yazıcı, tarayıcı.. vs gibi bilişim cihazlarının bakım ve onarımı hizmetlerini kapsar.

Yazılım geliştirme hizmetleri
KTÜ akademik ve idari birimlerinde ihtiyaç duyulan öğrenci işleri otomasyonu, personel otomasyonu vb. gibi yazılımların geliştirilmesi ve sunulması hizmetlerini kapsar.

Network (Ağ) hizmetleri
KTÜ network (ağ) altyapısında çalışan ağ cihazlarının kurulumu, bakımı ve düzenlenmesi ile ağ güvenliği görevlerini kapsar. Ayrıca yeni kurulan veya geliştirilmesi gereken ağlarda planlama hizmeti de yapılmaktadır.

Sunucu sistemleri kurulumu ve merkezi hizmetler
KTÜ Bilgi İŞlem Daire Başkanlığı bünyesinde tüm üniversiteye yönelik verilen e-posta, web alanı, disk alanı ve benzeri hizmetlerin kurulumunu, uyarlanmasını ve devamlılığını sağlama vb. görevleri kapsar.

Son Güncelleme : 04-03-2014

Nitelikli Elektronik Sertifika Yenileme Yönergeleri

Nitelikli Elektronik Sertifikaların süresinin bitmesine 3 (üç) ay kala sertifika sahiplerinin tanımlı e-postaları üzerinden Kamu Sertifikasyon Merkezine bildirim yapılır.

E-postalarına bildirim yapılanlardan e-imza sertifikasının yenilenmesi gerek görülenlerin yapması gereken işlemler aşağıda belirtildiği şekildedir.

  1. ……@ktu.edu.tr  uzantılı e-posta adreslerine başvuru parolası içerikli mesajın gelip gelmediğini kontrol etmek.
  2. Mesaj gelmiş ise gönderilmiş olan bağlantı linkine tıklanarak elektronik ortamdaki başvuru formuna erişilir. Formu doldurup halen geçerli olan elektronik imza ile imzalayarak başvuru tamamlanır.
  3. Yeni sertifikalar en erken önceki sertifika süresinin dolmasına 2 (iki) ay kala üretilir ve önceki sertifikanın süresi dolmadan kullanılamaz.