Bilgi İşlem Hizmetleri

Bilgisayar ve diğer bilişim malzemelerinin bakım ve onarımı
KTÜ bünyesinde kullanılan bilgisayar, yazıcı, tarayıcı.. vs gibi bilişim cihazlarının bakım ve onarımı hizmetlerini kapsar.

Yazılım geliştirme hizmetleri
KTÜ akademik ve idari birimlerinde ihtiyaç duyulan öğrenci işleri otomasyonu, personel otomasyonu vb. gibi yazılımların geliştirilmesi ve sunulması hizmetlerini kapsar.

Network (Ağ) hizmetleri
KTÜ network (ağ) altyapısında çalışan ağ cihazlarının kurulumu, bakımı ve düzenlenmesi ile ağ güvenliği görevlerini kapsar. Ayrıca yeni kurulan veya geliştirilmesi gereken ağlarda planlama hizmeti de yapılmaktadır.

Sunucu sistemleri kurulumu ve merkezi hizmetler
KTÜ Bilgi İŞlem Daire Başkanlığı bünyesinde tüm üniversiteye yönelik verilen e-posta, web alanı, disk alanı ve benzeri hizmetlerin kurulumunu, uyarlanmasını ve devamlılığını sağlama vb. görevleri kapsar.