Bilgi Edinme Başvuru

 1. İnternet Üzerinden Başuvuru

  Bu bölüm; 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve ilgili yönetmelik çerçevesinde bilgi edinme hakkının kullanımı amacıyla İnternet üzerinden yapılacak başvurular içindir.
   
 2.  

 3.  Dilekçe İle Başvuru

  Ek1 - Gerçek Kişiler İçin Başvuru Formu
  Ek2 - Tüzel Kişiler İçin Başvuru Formu