1. İnternet Üzerinden Başuvuru

    Bu bölüm; 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve ilgili yönetmelik çerçevesinde bilgi edinme hakkının kullanımı amacıyla İnternet üzerinden yapılacak başvurular içindir.
     
  2.  

  3.  Dilekçe İle Başvuru

    Ek1 - Gerçek Kişiler İçin Başvuru Formu
    Ek2 - Tüzel Kişiler İçin Başvuru Formu
Son Güncelleme : 03-03-2014