Karadeniz Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Milli Eğitim Bakanlığının 17.4.2006 tarih ve 8520 sayılı yazısı üzerine, 28.3.1983 tarih ve 2809 sayılı Kanunun ek 30’uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nun 20.4.2006 tarih ve 10382 sayılı kararı ile kurulmuş ve 10.05.2006 tarih ve 26164 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Rektörlük Makamının 17418 sayılı onayı ile Fatih Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rasim KALE, 2547 sayılı Kanunun 20/b maddesine göre, 23.10.2007 tarihinden itibaren Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’na Kurucu Müdür olarak atanmıştır.


     Yüksekokul bünyesinde dört bölüm, altı anabilim dalı, yüksek lisans ve doktora programları bulunmaktadır. 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Yüksekokul'un Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümüne, 2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren ise Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği bölümlerine öğrenci alımı başlamıştır. Rekreasyon Bölümüne ise 2016-2017 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınması planlanmaktadır.


     Yüksekokulumuzda Beden Eğitimi ve Spor alanında, 7 doçent, 2 yardımcı doçent olmak üzere 9 öğretim üyesi ve 9 öğretim görevlisi, 3 okutman, 1 uzman ve 2 araştırma görevlisi doktor, 5 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 29 öğretim elemanı bulunmaktadır.