Stratejik Plan Komisyonu

Komisyonun Görevi: İlgili komisyon başkanlıkları ile iletişim kurarak Bölüm’ün stratejik planını hazırlamak.

 

Komisyon Üyeleri: Prof. Dr. Ertuğ DÜZGÜNEŞ

Üye: Doç.Dr. Nigar ALKAN

Üye: Yrd. Doç.Dr. Şebnem ATASARAL ŞAHİN

Üye: Öğr. Gör. Sadi CILIZ