Sıkça Sorulan Sorular

Sayısal Puan (AYT)
 
Bu puanlar yıllar itibariyle değişmektedir. 2016-2017 yılı için En yüksek giriş puanı 311, en düşük giriş puanı ise 219 civarı idi. 2017-2018 yılı için taban puan 202 civarıdır. 
4 yıl, ancak isteğe bağlı ‘İngilizce Hazırlık Sınıfı’nı okuyanlar için 5 yıl olabilir. ‘İngilizce Hazırlık sınıfı’ zorunlu değildir. Öğrenciler ayrıca isterlerse bu opsiyonu seçerek derslerin %30’unu İngilizce okuyabilirler. İngilizcesi iyi olan öğrenciler hazırlık sınıfı için muafiyet sınavına da girebilirler. Bu durumda isterlerse derslerin %30’unu İngilizce okuyabilirler.
Önemli Not: Eğer bölümümüz öğrencilerimiz 2. sınıftan itibaren fakültemiz Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümü ile YANDAL veya ÇİFT ANADAL okumayı planlıyorsa, veya ileride ERASMUS gibi yurtdışı öğrenci değişim programalarından yararlanmak istiyorsa İngilizce Hazırlık sınıfına mutlaka yazılmalarını tavsiye ediyoruz. Bunun nedeni ise Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümünün hazırlık programının zorunlu okutulması (ya da muaf olma zorunluluğunun bulunması), ayrıca yurtdışı değişim programları için üniversitemizin İngilizce seviye sınavının olmasıdır. Ancak, öğrencilerimiz bölüme kayıt esnasında İngilizce hazırlık programına katılmadan doğrudan 1. sınıfa kayıt olup daha sonra İngilizce sorununu üniversitemizin kabul ettiği ulusal veya bazı uluslaraarası İngilizce sınavlarıyla da çözebilirler.
‘Balıkçılık’ terimi uluslar arası kabul görmüş İngilizce bir terim olan ‘Fisheries’ ifadesinin Türkçe karşılığıdır. ‘Fisheries’ ise; Su ürünleri avcılığı, yetiştiriciliği, işleme ve değerlendirme, stokların yönetimi ve sucul kaynakların korunması, sucul canlıların biyoekolojisi, balıkçılığın çevresel etkileri, su altı faaliyetleri gibi bu alanda yapılan pek çok faaliyeti anlatmakta kullanılan genel bir terimdir.
‘Balıçılık Mühendisliği’ ise bu faaliyetleri mühendislik bilgi ve becerisiyle yürütmeyi öğretir.
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği’ ise bu faaliyetleri mühendislik bilgi ve becerisinin yanında mevcut sektörün geleneksel yapısını bilim ve ileri teknolojiyi kullanarak ilgili faaliyetlerin daha pratik (otomasyon), ekonomik üretim ve ürüne daha çok değer katmayı hedefleyen, mevcut stokların daha verimli kullanımı ve yeni stokların kazanımı (sürdürülebilir balıkçılık), çevreye duyarlı (stokların ve halk sağlığının korunması), en iyi kalite ve gıda güvenliği hedefiyle balıkçılık sektörüne yenilikler getirmeyi hedefler.
Lisans ve lisansüstü öğrencilerine bölümümüz bu hedefler ışığında sadece özel sektörde değil, ülkemizin bu faaliyetleri planlayan ve yürütülmesini denetleyen ilgili kurumlarına da bu alanda destek vermeye çalışır. Aynı zamanda yurtdışı öğrenci değişim programları ve yabancı öğrenci kabulü ile de mezunlarımızın balıkçılık faaliyetlerinin dünyadaki gelişimine bölüm olarak katkıda bulunmak amaçlarımız arasındadır.
Sektörel rekabet gücü yüksek öğrenci yetiştirmenin uzun vadede eğitim kurumunu daha tercih edilir duruma getirdiği bilinmektedir. Aynı zamanda, sektörel gelişme ve AR-GE faaliyetlerinde özgün bilimsel çalışmaların yapılabilmesi bağımsız bilim adamı yetiştirmekle mümkündür. Bu noktadan hareketle Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölüm Kurulu üyeleri ile gerçekleştirilen oturumlar sonucunda bölüm misyonumuz aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Balıkçılık sektörünün ihtiyaç duyduğu araştırıcı ve uygulayıcı, mesleki bilgileri ile çalıştığı alanı tamamlayıcı teorik bilgi yanında uygulamaya da yönelik alt yapı ile donanmış, iyi derecede mesleki alanda İngilizce bilen ve meslekle ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanabilen, sektörle ilgili güncel sorunları izleyebilen ve yenilikçi çözüm üretme becerisine sahip olan, en az bir alt sektörel konuda uzmanlaşmış ve o sektörde bilim ve teknolojiyi kullanarak ilerlemesine katkı sağlayan, proje üretme, uygulama ve yazma niteliği olan, ekip çalışmasına yatkın, kendine güvenen ve rekabete hazır, dürüst, mesleğini ve ülkesini seven, çevreye duyarlı elemanlar yetiştirmek, bu sektörün gelişimi için akademik çalışma yapmak, Bölümümüzüm misyonunu oluşturmaktır.
Balıkçılık ve denizcilik sektörünün sorunlarının çözümüne yönelik yenilikçi fikirlerle katkı sağlamak ve bu sektörün memnuniyetini, başarılarını artıracak ve gelişimini sağlayacak elemanlar yetiştirmek ‘Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü’nün vizyonunu oluşturmaktadır.
Bölüm öğrencileri mezun olduğunda ‘Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi’ ve mezuniyetinden sonra ilgili şartları sağladığında ‘Sınırlı Vardiya Zabiti’ unvanları şeklinde iki unvan alacağından derslerimiz (i) meslek dersleri ve (ii) Gemicilik/Kaptanlık dersleri olarak iki gruba ayrılıp 4 yıla dağıtılmıştır.
Birinci yıl, 1. dönemde zorunlu temel FKB derslerinin yanında meslek derslerine ‘Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliğine Giriş’ dersiyle meslek tanıtımına başlanmaktadır. 1. Yılın 2. Döneminde ise zorunlu meslek dersleri iki farklı grupta devam etmektedir. Bu dersler; ‘Balık Biyolojisi, Deniz Biyolojisi, Gemicilik, Yüzme ve Can Kurtarma’ dersleridir.
İkinci yıldan itibaren zorunlu meslek dersleri 5 farklı meslek alanındaki ortak derslerle devam etmektir. Bu gruplar şu şekildedir;
- Su ürünleri yetiştiriciliği (örn. Deniz ürünleri yetiştiriciliği, Balık hastalıkları)
- Balıkçılık yönetimi (Örn. Populasyon dinamiği, Avlanma Yöntemleri)
- Su ürünleri işleme, değerlendirme ve kalite kontrol (Örn. Su ürünleri İşleme teknolojisi, Su ürünlerinde kalite kontrol)
- Deniz ekolojisi (Örn. Deniz ve İçsular Ekolojisi, Oşinografi, Su kalitesi yönetimi)
- Gemicilik/Kaptanlık (Örn. Seyir, Denizde Güvenlik, Vardiya standartları, Yük İşlemleri, Gemi yapısı ve dengesi)
- Ayrıca bu derslerin dışında tüm mesleki derslere alt yapı oluşturacak ‘Mühendislik Dersleri (örn. Mühendislik Mekaniği, Akışkanlar Mekaniği gibi’, ve mesleki dersleri destekleyici dersler (Örn. Mikrobiyoloji, Biyoistatistik, Su Ürünleri Kimyası, Ekonomi ve Pazarlama)
- Ek olarak 2. sınıfın 1. yarıyılından itibaren yukarıda belirtilen 5 farklı meslek alanı için pek çok uzmanlık dersleri de seçmeli olarak yerleştirilmiştir. Bu dersler 6 yarıyıla dağıtılmış olup toplam her grup için 13 dersten oluşturulmuştur. Bu derslerle mezunlarımız çalışmak istedikleri alanda daha detaylı bilgi ve beceriye sahip olmaları hedeflenmiştir.
Ayrıca yine 2. sınıftan itibaren 4 yarıyıl üniversite seçmeli ders olarak öğrencinin ilgi duyduğu farklı alanlardan seçmeli ders almaları sağlanmıştır.
- 5. Grup seçmeli dersler ‘Denizcilik Opsiyonu’ şeklinde olup bu grubu genelde ‘Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Bölümü’nde YANDAL ve ÇİFT ANADAL yapacak ve ileride ‘Uzakyol kaptanı’ olmak isteyen öğrenciler seçmektedir.
- Yeni program 2014-2015 yılından itibaren geçerli olup bölüm web sitemizde BİLGİ PAKETİ menüsünden temin edilebilir. Yeni ders müfredatı AB ülkeleri üniversiteleri ile derslerde ortak kredi transferi ve diplomaların geçerliliğini konu alan ‘Bolonya Süreci’ kapsamıyla yenilenmiştir.
Bu programa alınacak öğrencilerin yüzme, dalma, can kurtarma ve denize dayanıklı olma durumlarına engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorunu olmaması gerekir. Yüzme bilmeyen öğrencilerimize diğer öğrencilerle birlikte 1. sınıfın ikinci yarıyılında bu konuda uzman hocalarımızla (Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Bölümü'yle ortak ders kapsamında) Trabzon Mehmet Akif Ersoy Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu'nda yüzme ve can kurtarma eğitimleri verilmektedir. İsteyen öğrenciler Seçmeli ders kapsamında ise 'Su altı tekniği' dersini de alabilirler.
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü’nden mezun olanlar ‘Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi’ Unvanını alırlar. Mezuniyetten sonra, en çok 4 ayı liman seferi olmak üzere 12 ay deniz stajı yapanlar Sınırlı Vardiya Zabiti’ yeterlilik sınavına girmeye hak kazanırlar. Bu sınavdan da başarılı olanlar, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi unvanına ek olarak ‘Sınırlı Vardiya Zabiti’ Unvanını da alırlar.
 
Sertifikalar: Ayrıca mezunlarımız öğrenimleri esnasında görmüş oldukları derslere istinaden;
‘Denizel Kişisel Can Kurtarma Teknikleri, Temel İlkyardım, Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele, Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk, Can Kurtarma Araçlarını Kullanma Yeterliliği, Seyir Vardiyası Tutma, Radar Gözlem ve Plotlama’ belgelerini kursa katılmaksızın alabilirler. 3. Sınıfta ‘Denizde Haberleşme’ dersini alıp başarılı olanlar ise, ‘sınavsız GMDSS Genel Telsis Operatörü (GOC) belgesini alırlar.
 
Ayrıca 2. Sınıfa gelen öğrenciler belirli bir alanda uzmanlaşmak amacıyla zorunlu dersler dışında tercih ettiği alan (Deniz Ekolojisi, Yetiştiricilik ve Balık Hastalıkları, Balıkçılık Yönetimi, Su ürünleri İşleme ve Değerlendirme) ile ilgili seçmeli dersler almaktadırlar. Mezunlarımız seçtikleri alanda da uzman sayılabilirler, hatta bazı alanlarda bazı belgeleri de alabilirler Örn, HACCP belgesi, Su ürünleri İşletmelerinde Hijyen ve Sanitasyon belgesi gibi. Tüm mezunlarımız ayrıca ‘Yetiştiricilik Tesislerinin Mühendislik çizimi’ni yapıp bu belgelere imza atabilirler. Su altı grubu ile ilgili grubumuzdan ise ‘Dalış’ belgeleri alabilirler.
 
YANDAL ve ÇİFT ANADAL: 4 ayrı bölümle YANDAL ve ÇİFT ANADAL programımız mevcuttur. ÇİFT ANADAL için not ortalaması 4 üzerinden 2.80 ve üzeri olan, YANDAL için not ortalaması  4 üzerinden 2.60 ve üzeri olan Bölümümüz öğrencileri Fakültemizin ‘Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Bölümü’nde ÇİFT ANADAL yaparak her iki blümün de dipolaması ile mezun olup ilgili bölümlerin mühendislik hakları ve iş imkanlarına sahip olurlar. Ayrıca ‘Uzakyol Vardiya Zabitliği’ sınavlarına girme hakkı kazanıp, sınavı geçen öğrencilerimiz ise ‘Uzakyol Vardiya Zabiti/Kaptanı’ unvanını alırlar. Bu yıl Temmuz ayından itibaren Üniversitemiz Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü ile Orman Fakültesi, Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi bölümü ile ÇİFT ANADAL ve YANDAL programlarımız başlatılmıştır. Bunun dışında öğrenciler Üniversitemizin ‘İşletme Bölümü’nde de YANDAL eğitimi yapabilirler. 
 
Mezunlarımız genellikle özel sektörün pek çok alanında iş bulmaktadırlar. Ayrıca üniversitelerde, araştırma enstitüleri ve ülkemizin pek çok resmi kurumunda iş bulma olanağına sahiptirler. İş bulma alanları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;
ÖZEL SEKTÖR: - Su ürünleri Yetiştiricilik Tesislerinde ‘SORUMLU MÜHENDİS’
- Su Ürünleri İşleme Fabrikalarında ‘SORUMLU MÜHENDİS’ veya ‘KALİTE KONTROL/GIDA GÜVENLİĞİ UZMANI/GÖREVLİSİ’
- Su Ürünleri Pazarlayan İşletmelerde ‘PAZARLAMA UZMANI’ veya ‘KALİTE KONTROL UZMANI/GÖREVLİSİ’
- Balık Yemi Üreten Tesislerde ‘SORUMLU MÜHENDİS’
- Gıda ve Su analiz laboratuarlarında ‘MÜHENDİS’ - Danışmanlık hizmeti veren birimlerde ‘DANIŞMAN’
- Bankalarda kredi vb. danışmanlık işlerinde ‘DANIŞMAN/UZMAN’
- Çeşitli İşletmelerde ‘İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI’ (İlgili belgeyi mezuniyetten sonra eğitim ve sınava girip alanlar)
- Profesyonel akvaryum şirketlerinde ‘MÜHENDİS’ - Balıkçı gemilerinde ve 500 grostona kadar olan gemilerde ‘KAPTAN’ veya ‘GEMİ ADAMI’ - Yat sektöründe ‘YAT KAPTANI’ ve ‘YAT İŞLETMENİ’ olarak,
- Ayrıca YANDAL yapan öğrencilerimiz YANDAL yaptığı bölümle ilgili mesleklerde çalışabilirler. Örn. Deniz Ulaştırma İşletme Müh. Böl. YANDAL yapan öğrenciler ‘UZAKYOL VARDİYA ZABİTİ (KAPTANI)’ olarak çalışırlar.
- Alanla İlgili Diğer sektörler: Su Şirketlerinde Mühendis,, Balıkçılıkla ilgili hizmet ve alet-ekipman üreten ve pazarlayan firmalarda Mühendis/Uzman gibi)
ÜNİVERSİTE ve KAMU SEKTÖRÜNDE
- Üniversitelerde ‘AKADEMİSYEN (bilim adamı)’,
- Araştırma Enstitülerinde ‘ARAŞTIRMACI’
- Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Liselerinde ‘ÖĞRETMEN’
- Bakanlıklar (Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlığına bağlı birimler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlükleri ve bağlısı kuruluşlar, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve bağlısı kuruluşlarda, Tarım, Araş. Ve Politika. Gen. Müd.) ‘MÜHENDİS veya ‘UZMAN’
- Belediyelerde ‘MÜHENDİS’
- Gümrük Müsteşarlıklarında ‘BOT KAPTANI’
ÖZEL SEKTÖR: Mezun olur olmaz iş bulma imkanı: Bölüm mezunlarımızın mezun olurken özellikle özel sektörde örn. ‘Yetiştiricilik ve Balık Hastalıkları’ ve ‘Su Ürünleri İşleme Tesislerinde’ diplomalarını alır almaz %100 iş bulma şansına sahiptirler. Bu şansı özellikle staj yaparken staj yaptıkları işletmelerde bıraktıkları olumlu intibadan dolayı kazanmaktadırlar. Ayrıca son 4 yıldır özel sektörde mühendis açığı yaşandığı bildirilmiştir.  Bu nedenle özellikle su ürünleri yetiştricilik ve işleme sektöründe öğrencilerimiz mezun olur olmaz işe başlayabilmektedirler. Bazı öğrencilerimiz ise staj dışında da bu sektörlerde tatil dönemlerinde çalışma imkanı bulmaktadır.
Ayrıca öğretim üyelerimizin balıkçılık sektörüyle olan yakın ilişkilerinden dolayı mezunlarımızın bilgi ve becerilerine göre yönlendirmeleri de öğrencilerimizin istedikleri alanda iş bulmadaki şanslarını artırmaktadır.
GİRİŞİMCİLİK:
Bazı mezunlarımız ise meslekle doğrudan ilgili veya dolaylı olarak ilgili iş kurmaktadırlar. Bunlar su ürünleri yetiştiricilik üniteleri, pazarlama şirketleri ve su ürünleri alanında lojistik vb su ürünleri yan sanayi alanlarındaki iş olanaklarıdır. Bu konuda özellikle mezunlarımız su ürünleri yetiştiricilik sektöründe belli bir süre çalışıp deneyim kazandıktan sonra devlet (KOBİ ve Kırsal Kalkınma desteği gibi) ve Avrupa Birliği Fonlarından yararlanarak yatırım yapmaktadırlar (kendi şirketlerini kurmaktadırlar). Bu nedenle öğrencilerimize proje yazma ve yatırım yapmak istedikleri alandaki becerilerini artırmaya yönelik konular proje ve okudukları derslerin kapsamına alınmıştır. 
KAMU SEKTÖRÜ: Kamu sektöründeki iş bulma imkanı diğer mesleklerle benzerlik göstermektedir. Ancak 'Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi' ünvanıyla mezun olan kişi sayısı diğer pekçok mesleklere göre çok az olması nedeniyle devletin bu isim altında açtığı kadrolara başvuruda mezunlar arasındaki rekabetin çok az ve dolaysı ile kadroya atanma ihtimali ise bu ölçüde yüksek olduğu görülmektedir. Ülkemizde bu ünvanı veren bölüm kontenjanları da dikkate alındığında bölüm mezunlarımızın özel ve kamu sektöründeki iş bulma imkanlarının çok yüksek olduğu anlaşılmaktadır.
Kamu sektöründeki iş imkanları çeşitli bakanlıklar, su ürünleri araştırma enstitüleri, belediyeler ön plana çıkmaktadır.
KARİYER YAPMA: Bazı mezunlarımız meslek alanında kariyer yapmak istemektedirler. Bu mezunlar bölümümüz dahil olmak üzere farklı üniversitelerde lisansüstü eğitimlerine devam ederek mesleklerinde ulusal ve uluslar arası alanlarda kendilerini gösterebilmektedirler. Üniversitelerde akademisyen ve araştırma enstitülerinde araştırmacı sıfatıyla çalışan mezunlarımız bu grupta iş bulan mezunlarımızdır. Kariyer yapan mezunlarımız ülke şartlarına (devlet politikaları ve kadro açıkları) bağlı olarak yapılan atamaların sıklığına ve başarılarına göre iş bulma şansını elde ederler. Ancak mezunlarımız istedikleri kadrolara atanmayı bekleme süreçlerinde meslekle ilgili alanlarda iş bulup çalışabilirler. Halen hem özel ve kamu sektöründe çalışıp kariyer yapmış/yapmakta olan pek çok mezunumuz bulunmaktadır.
Kariyer yapmış pek çok mezunumuz ülkemizin çeşitli üniversitelerinde akademisyen, dekan ve dekan yardımcısı, araştırma enstitüleri ve bakanlıklarda önemli birimlerin sorumlusu (müdür, müdür yrd. vs) olarak görev yaptıkları görülmektedir.
ÖĞRETMENLİK: Ülkemizde yakın geçmişte kurulan Su ürünleri ve Denizcilik liseleri veya Çok programlı liselerin bu alandaki programlarında meslekle ilgili öğretmen ihtiyacı doğmuştur. Bu nedenle mezunlarımızın bu liselerde öğretmen olma şansı bu liselerin kuruluş yılından itibaren devam etmektedir. Halen 70 civarı öğretmenlik yapan mezunumuz bilinmektedir. Son yıllarda bu liselerde öğretmenlik hakkı daha çok Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendislerine birinci sırada hak tanınsa da bu bölüm mezunlarının daha iyi maaşla uzakyol kaptanı olarak çalışma istekleri nedeniyle bizim bölüm mezunlarının şansı yüksek olmuştur. Ayrıca bölümümüzün her yıl denizcilik eğitimiyle ilgili sıkı devlet denetimlerinden geçmesi mezunlarımıza bu liselerde çalışma özgüvenini de artırmaktadır.
 
Sektörün gelişimi ve değişimi, ülke ihtiyaçlarına bağlı olarak mezunlarımızın da iş bulma alanları da değişim göstermektedir. Bu durumu bölümümüzün verdiği sertifikalardaki bazı değişimlere göre de iş sahaları değişmiştir. Örneğin, bölümün ilk kurulduğu yıllarda mezunlarımızın ‘Uzakyol kaptanlığı’na ilerleme hakları olması nedeniyle mezunların ilk 10 yılındaki büyük bir çoğunluğu ‘KAPTAN’ olarak çalışmaktadır. 2014 yılı öncesi mezunlarımıza ‘Denizcilik ve Su ürünleri Meslek liselerinde ÖĞRETMENLİK’ için ilk sıralarda atanma şansı tanınması nedeniyle mezunlarımızın yarısından fazlası bu liselerde ‘ÖĞRETMENLİK’ yapmaktadır. 2016 ve sonrasında ise ÖZEL SEKTÖR'de özelikle su ürünleri işleme ve yetiştiricilik alanlarında yetenekli mühendis bulma sorunu nedeniyle bu alanda çalışmak isteyen mezunlarımız mezun olur olmaz işe başlamaktadırlar.
Gelecekteki İş İmkanları: Gelecekte ise Avrupa Birliği Ortak Balıkçılık Politikası çerçevesinde ‘Sürdürülebilir Balıkçılık ve Yetiştiricilik’, Sucul Canlı Kaynaklarımızın Korunması’, ‘Sulak Alanlarımızın Korunması’, Deniz ve İçsularımızın Kirliliği’, ‘Su Ürünleri Avcılık, Yetiştiricilik ve Su Ürünleri Pazarlanması’ ile ilgili AB yasalarının belirlediği zorunluluklar nedeniyle ortaya çıkan sorunların çözümünde ülkemizin kamu ve özel sektörlerinde daha çok ‘Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri’ne ihtiyaç duyulacaktır. YÖK’ün Balıkçılık sektörüne yönelik alanlarda eğitim-öğretim yapan bölümlere gittikçe azalan sayıda kontenjan vermesi nedeniyle önümüzdeki iki yıl sonrasında ise sektör için yetersiz sayıda mezun olacağından gelecekte bu mesleği seçecek mezunlarımıza olan talebin çok ciddi bir şekilde artacağı aşikardır. Bu nedenle YÖK bölümümüz tercih edecek öğrencilerimizden ilk üçe girenlere burs vermektedir.
 
YANDAL ve ÇİFT ANDAL programı mezunları ise Uzakyol Vardiya zabiti unvanı ile çalışılan gemilerde çalışabilirler. Ayrıca ÇİFT ANADAL mezunlarımız ise Deniz Ulaştırma İşletme Mühendislerinin tüm haklarına sahip olup ilgili bölümün iş imkanlarından yararlanabilirler. 
 
Aşağıdaki rakamlar yaklaşık 1200 mezundan 650 mezun ile yapılan görüşmelerden elde edilen bilgilerdir. -%25 Kaptanlık (Uzakyol, yakınyol kaptanlığı ve yat kaptanlığı) -%20 Özel sektörde Sorumlu Mühendis -%16 Çeşitli Bakanlıklarda ve bağlı kuruluşlarda Mühendis/Uzman, araştırma enstitülerinde mühendis dahil. - %10 Öğretmenlik (Denizcilik Liseleri, Su Ürünleri liseleri) - % 4 Üniversitelerde akademisyen - % 16 Alan ile ilgili diğer meslekler (Bankacılık, Belediyeler, Profesyonel Dalgıçlık ve Akvaryum İşletmeciliği, Özel Gıda laboratuarlarında Mühendis, Yat işletmecisi, Su Şirketleri gibi) - %6 Alan dışı işler (Aile şirketleri, Diğer gıda sektörü, Pazarlama sektörü ve hastaneler gibi). - % 2 Araştırma öğrencisi (Bazıları burslu olarak kariyer yapmaktadır).
Yeni anket çalışma sonuçlarımıza göre güncellenmiş bilgiler yakında burada bildirilecektir. Ayrıca mezunlarımız nerede çalışıyor başlığı altında çalışan mezunlarımızın isim ve çalıştığı yerlere ait bilgilerden örnekler de verilecektir.
 
Bölümün birden çok alanda avantajları vardır. Özetlersek hobilerini yaşarken eğlenceli bir eğitim, az kontenjan olması nedeniyle kalacak yer sorunu olmayan ve tüm öğrencilerin yararlanabileceği yurtiçi ve yurtdışı öğrenci değişim programlarına katılma hakkını sunar. Ayrıca mezunların çok farklı alanlarda iş bulma şansı ve aldıkları eğitimle daha kolay iş bulma ve işlerinde kolay ilerleme şansına sahiptirler.
Bu avantajları iki ana grupta aşağıdaki şekilde açıklayabiliriz.
Öğrencilik dönemi:
- En önemli avantajı bölüm genelde pek çok hobi alanına da hitap ettiği için okurken aynı anda hobilerini de yaşama şansına sahiptirler. Örn. Yüzme ve dalış gibi pek çok deniz sporları, akvaryum balıkçılığı, balık avlama.
- İkinci önemli avantajı öğrenci sayısının az olması nedeniyle ise isteyen her öğrenciye ‘ERASMUS, FARABİ, MEVLANA, JAPONYA’da eğitim’ gibi yurtdışı ve yurtiçi öğrenci değişim programı yada staj programından yararlanma şansı verilmektedir. Kısaca not ortalaması ortanın üzerinde olan her öğrenci için yukarıda kendine uyan şartları içeren bir değişim programından yararlanabilir.
- Yine bir kontenjan sınırlamamız olmadan belli bir başarıyı gösteren her öğrencimiz öğrenim süresinde ‘YANDAL ve ÇİFTANADAL’ programlarından yararlanabilir.
- Derslerin çoğunun uygulamalı oluşu sıkıcı olmayan bir eğitim ve zevkli bir öğrencilik yaşamı
- Kampüs’ün deniz ve yeşil doğanın bir arada olduğu bir ortamda olması, aynı zamanda şehir merkezlerine de ulaşımın kolay olmasıyla öğrencilere hem sakin hem de hareketli ortamlarda zaman geçirme fırsatı ki bazı öğrencilerimiz Trabzon merkezden günlük gelip gitmektedir.
- Öğrencilerimizin pek çok üniversitede yaşanan YURT bulma sorunun olmaması. Az kontenjanımızın olması nedeniyle öğrencilerimiz kayıt aşamasında kalacak yerleriyle doğrudan ilgilenilmektedir. Devlet yurdu çıkmayan öğrencilerimize ‘Dereli Kampüs’ündeki fakültenin yurdunda kalmaları sağlanmaktadır.’
- Az kontenjan olması nedeniyle her öğrenciye birden fazla öğretim elemanı düşmekte olup öğrencilerimize yaşam koçluğu birebir istekli öğretim elamanlarımız tarafından yapılmaktadır. Öğrenciler başarılı olacakları mesleklere yönlendirilerek bu alanlarda uzmanlaşmaları için ek destek sağlanmaktadır.
- Öğrenci-öğretim üyesi ilişkisi çoğu üniversitenin aksine çağdaş eğitim kuralları içersinde uluslar arası kabul gören sistemle yürütülmektedir. Öğrencilerin çoğu mezun olduklarında özgüvenli ve kendilerini rahat ifade edilecek, çevreye ve toplum sorunlarına duyarlı, hakkını savunabilen bir nitelikle mezun olurlar.
Mezuniyetten sonra avantajları:
- Bölümümüzün mezunlarına verdiği en önemli avantaj ise; çok farklı meslek alanlarında (multidisipliner konularında) eğitim-öğretim vermesi ile pek çok farklı alanda iş bulma şanslarının olmasıdır. Oysa rakip mezunlar sadece sınırlı alanlarda iş bulma şanslarına sahiptirler. Mezunlarımız ileride mutlu olmadıkları bir meslekten çok rahatlıkla daha mutlu olacakları mesleğe geçiş yapabilirler. Örneğin sorumlu mühendisler özel sektörden devlet kadrolarına, veya öğretmenliğe ya da kaptanlığa geçebilirler. Yine denizden sıkılan kaptanlar öğretmenliğe ya da sorumlu mühendislik işine dönebilirler.
- Bölüm mezunlarının en önemli ikinci avantajı ise eğitimlerinde ‘bilim ve teknolojiyi’ mesleğe uygulama bilincinin verilmesi nedeniyle mesleklerinde yenilikçi fikir ve uygulamaları ile mesleklerinde daha kolay ilerleyebilirler. İş bulmaları da bu nedenle daha kolaydır.
- Bölüm mezunları çok farklı alanlarda farklı kurumlardan teşvik alıp kendi işlerini kurabilirler. Su ürünleri yıllardan beri öncelikli teşvik kapsamındadır.
- Bölüm kontenjanının az olması az mezun sayısı ile ileride iş bulma şanslarını o ölçüde artıracaktır. Rekabet azdır. Oysa pek çok farklı bölümlerde devlet kadrolarına alımlar fazla gibi gözükse de bölümlerin kontenjanlarının fazla olması beraberinde fazla mezun vereceğinden her yıl on binin üzerinde ülkede mezun iş arayacağından rekabet fazla olacaktır.
- Bölüm mezunlarının meslekle ilgili alanları pek çok ülkede (örn, Kadana, Norveç) tercihi yüksek olan meslek grupları olması nedeniyle yabancı dil bilen mezunlar ülke dışında da rahatlıkla iş bulabilmektedirler. - Bölüm mezunlarının çalışacakları bazı meslekler yüksek ücretle mühendis çalıştırmaktadır.
- Mezunlarımızın özellikle ‘Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği’ ile ÇİFT ANADAL ve YANDAL yapma olanakları nedeniyle bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler ‘Uzakyol Vardiya Zabiti/Kaptanlığı’ sınavına girip stajlarını tamamladıklarında bu mesleği de yapabilirler. Ayrıca ÇİFT ANADAL programını tamamlayan mezunlarımız Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi unvanı ile de meslekte çalışabilirler.
Evet vardır. Bu programa alınacak öğrencilerin yüzme, dalma, can kurtarma ve denize dayanıklı olma durumlarına engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorunu olmaması gerekir. Ancak yüzme bilmeyen öğrencilerimize yüzme va can kurtarma eğitimleri uzman hocalarımızla verildiğinden bu konuda sorun yoktur.
Zorunlu staj vardır. İki grup staj vardır. 1. grup staj süresi 20 gün olup, 4. Yarıyılı tamamladıktan sonra öğrenciler bu staja başlarlar. İkinci grup staj süresi 40 gün olup, öğrenciler 6. Yarıyılı tamamladıklarında bu staja başlayabilirler. Toplam 60 işgünü staj zorunludur. Stajlar özellikle yaz aylarında özel işletmeler, kamu kuruluşları, ve bazen de üniversitelerde yapılmaktadır. Bunların dışında ‘Sınırlı Vardiya Zabitliği’ sınavına girmek isteyen öğrenciler, mezuniyetten sonra Bölüm sekreterliğinden alacakları ‘Denizcilik Staj Defteri ile gemilerde uygun yönetmeliklere göre stajlarını yaparlar.
Evet. İlgili programlara şartları sağlayan HER ÖĞRENCİ’ ye bu programların tümüne katılma hakkı verilir. Bu programlardan ERASMUS ile bir ya da iki yarıyıl anlaşmalı olduğumuz ülkeler (Norveç, Polonya, Yunanistan, Macaristan ve Finlandiya) ve istenildiğinde anlaşma yapabileceğimiz diğer Avrupa ülkelerinde öğrenim görebilirler. MEVLANA programı ile de yine bir veya iki yarıyıl AB dışındaki ülkelerde öğrenim görebilirler. Ayrıca Japonya’nın Nagasaki Üniversitesi’nde de bir yıl öğrenim görebilirler. FARABİ programı ile de öğrenciler Türkiye’nin farklı bir üniversitesinde (Su ürünleri Fakülteleri’nin Su Ürünleri Bölümü ya da Balıkçılık Teknolojisi Bölümü) bir yıl öğrenimlerini sürdürebilirler. Bu konudaki detaylı bilgiler üniversitemizin ERASMUS biriminin websayfasından öğrenilebilir.
Bölümümüz öğrencileri not ortalaması 4 üzerinden 2.60 ve üzeri olan Bölümümüz öğrencileri YANDAL ve 4 üzerinden 2.80 olan öğrencilerimiz ÇİFT ANADAL programını Fakültemizin ‘Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Bölümü’nde yaparak ‘Uzakyol Vardiya Zabitliği’ sınavlarına girme hakkı kazanıp, sınavı geçen öğrencilerimiz ise ‘Uzakyol Vardiya Zabiti/Kaptanı’ unvanını alırlar. Bunun dışında öğrenciler Üniversitemizin ‘İşletme Bölümü’nde de YANDAL eğitimi yapabilirler. 
Evet hemen işe başlayabilirler. ‘Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi’ olarak mezun olduklarında özel sektörde hemen işe başlayabilirler. Kamu sektörünün KPSS gibi belli sınavları vardır. Özel sektörün ‘Sınırlı vardiya zabitliği’ için zorunlu stajın tamamlanması ve yeterlilik sınavını geçmeleri gerekmektedirler.
2 yıllık bölümlerden dikey geçişle öğrenci alınmaktadır. Bu bölümler ‘Su ürünleri İşleme Teknolojisi Bölümü, ve ‘Su Ürünleri Bölümü’dür.