Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü'nden mezun olanlar 'Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi' Unvanını  alırlar.

Mezuniyetten sonra, en çok 4 ayı liman seferi olmak üzere 12 ay deniz stajı yapanlar 'Sınırlı Vardiya Zabiti' Yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Bu sınavdan başarılı olanlar Sınırlı Vardiya Zabiti Yeterliği'ni alırlar.

Ayrıca mezunlarımız öğrenimleri esnasında görmüş oldukları derslere istinaden; Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri,  Temel İlkyardım, Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele, Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk, Can Kurtarma Araçlarını Kullanma Yeterliği, Seyir Vardiyası Tutma, Radar Gözlem ve Plotlama belgelerini kursa katılmaksızın alabilirler. 3. sınıfta Denizde Haberleşme dersini alıp başarılı olanlar ise,Genel Telsiz Operatörü (GOC) belgesini herhangi bir sınava girmeksizin alabilirler. 

Ayrıca 2. sınıfa gelen öğrenciler belirli bir alanda uzmanlaşmak amacıyla zorunlu dersler dışında tercih ettiği alan (Deniz Ekolojisi, Yetiştiricilik ve Balık Hastalıkları, Balıkçılık Yönetimi, Su Ürünleri İşleme ve Değerlendirme) ile ilgili seçmeli dersler almaktadır.

YAN DAL: Not ortalaması 4 üzerinden 2.60 ve üzeri olan Bölümümüz öğrencileri Fakültemizin 'Deniz Ulaştırma  İşletme Mühendisliği Bölümü’nde YAN DAL yaparak, 'Uzakyol Vardiya Zabitliği' sınavlarına girme hakkı elde ederler. Bunun dışında öğrenciler Üniversitemizin 'İşletme Bölümü’nde de YAN DAL eğitimi yapabilirler.

ÇİFT ANADAL: Not ortalaması 4 üzerinden 2.80 ve üzeri olan Bölümümüz öğrencileri Fakültemizin 'Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü'nde ÇİFT ANADAL yaparak başarılı olduklarında aynı zamanda her iki bölümün de diploması ile mezun olabilirler. Bunun yanında Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin girmeye hak kazandığı 'Uzakyol Vardiya Zabitliği' sınavlarına da girip bu belgeyi elde edebilirler.

Mezunlarımızın İŞ SAHALARI;

Üniversitelerde AKADEMİSYEN (bilim adamı),  Araştırma Enstitülerinde ARAŞTIRMACI,  Su Ürünleri İşleme Fabrikalarında ve Su Ürünleri Pazarlayan İşletmelerde SORUMLU MÜHENDİS ve KALİTE KONTROL GÖREVLİSİ, Su Ürünleri Yetiştiricilik Tesislerinde SORUMLU MÜHENDİS, Balık Yemi Üreten Tesislerde MÜHENDİS, Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Liselerinde ÖĞRETMEN, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlığına bağlı birimlerde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlüklerinde ve bağlısı kuruluşlarda, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve bağlısı kuruluşlarda, Tarım, Araş. ve Politika. Genel Müdürlüğü (TAGEM), MÜHENDİS veya UZMAN, Belediyelerde MÜHENDİS, Danışmanlık hizmeti veren birimlerde DANIŞMAN, Bankalarda kredi vb. danışmanlık işlerinde DANIŞMAN/UZMAN, İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI olarak çeşitli alanlarda, Balıkçı gemilerinde ve 500 grostona kadar olan gemilerde KAPTAN veya Gemi adamı, Yat turizmi sektöründe YAT KAPTANI ve YAT İŞLETMENİ olarak, Gümrük Müsteşarlıklarında BOT KAPTANI vasfıyla, Profesyonel akvaryum Şirketlerinde MÜHENDİS, Gıda ve Su analiz laboratuvarlarında MÜHENDİS olarak çalışabilmektedirler.  Ayrıca YAN DAL ve ÇİFT ANADAL yapan öğrencilerimiz YAN DAL ve ÇİFT ANADALyaptığı bölümle ilgili mesleklerde çalışabilirler. Örn. Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Bölümünde ÇİFT ANADAL yapan öğrenciler 'Uzakyol Vardiya Zabitliği' sınavını geçtikten sonra 'UZAKYOL VARDİYA ZABİTİ (KAPTANI)' olarak çalışırlar.