Eğitim-Öğretim Geliştirme Komisyonu

Komisyonun Görevi: Bölüm Eğitim Programını en iyi düzeye çıkarmak. Bölüm programı eğitsel hedefleri ve çıktıları matrisi ile derslerin eğitsel hedefleri ve çıktıları matrisini karşılaştırarak boşlukları ve yoğunlaşmaları homojenleştirecek önerilerde bulunmak.

Komisyon Üyeleri:

Başkan:  Prof.Dr. Ertuğ DÜZGÜNEŞ

Üye: Prof.Dr. İlhan ALTINOK

Üye: Prof.  Dr. Nadir BAŞÇINAR