Bölüm Tanıtım ve Mezunlarla İletişim Komisyonu

Komisyonun Görevi: Bölümün tanıtılması faaliyetlerini yürütmek, bölüm mezunlarıyla irtibat kurarak mezunlar ile ilgili bilgileri toplamak ve gerekli duyuruları mezunlara  iletmek.

Komisyon Üyeleri:

Başkan: Prof.Dr. Sevim KÖSE

Üye: Prof. Dr. Nadir BAŞÇINAR

Üye: Yrd. Doç.Dr. Şebnem ATASARAL ŞAHİN